Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Psykisk helse og rus i nye Asker

Janne Grøttumbråten er glad for at rådmannen i Asker i en rapport slår fast at psykisk helse og rus skal prioriteres og videreutvikles i Asker kommune.

FOTO: EVA GROVEN

Ulikheter innen psykisk helse og rus blir en av de store utfordringene i den nye kommunen.

1. januar 2020 blir Asker, Røyken og Hurum en ny storkommune med nær 100.000 innbyggere. De store ulikhetene mellom kommunene innen psykisk helse og rus er et av områdene rådmannen peker på som en særlig utfordring.

Asker har høyere utgifter knyttet til psykisk helse, rus, og et mer differensiert tilbud med flere lavterskeltilbud, ambulante tjenester og boliger med døgnbemanning enn Røyken og Hurum.

Rådmannen anbefaler derfor i en rapport om harmonisering av velferdsordninger i nye Asker, en harmonisering av psykisk helse- og rustjenestene for å sikre et likeverdig tilbud. Rådmannen legger til grunn at det må foretas en dreining mot ambulante tjenester fremfor heldøgnsplasser, og vurderer at det er innsparingspotensial.

Det er vanskelig å se innsparingspotensial på området

Brukerrådet for psykisk helse og rus i Asker deler rådmannens syn på at ulikhetene er utfordrende og at det er behov for en harmonisering av tjenestene, men at en ensidig dreining mot ambulante tjenester ikke er veien å gå. Det er vanskelig å se innsparingspotensial på området, med mindre tjenestene i Asker skal ned på nivå med Røyken og Hurum.

Brukerrådets prioriterte saker i 2019 har vært opprettelse av psykiatrisk legevakt for Asker og Bærum, ambulante tjenester på kveld og helg, ettervern rusbehandling, samt styrking og samlokalisering av lavterskel døgntilbud for psykisk syke på Nedre Sem og kommunal akutt døgnplass for psykisk helse og rus på Søndre Borgen sykehjem.

Brukerrådet har også vært opptatt av underdekningen på boliger med døgnbemanning for psykisk syke i Asker. Når vi vet at Røyken kun har en bolig (syv plasser) og Hurum ingen egne boliger med døgnbemanning, er det skuffende at det i rådmannens forslag til handlingsprogram for nye Asker ikke planlegges en eneste ny bolig før i 2022.

Det er uklart for brukerrådet om opprettelse psykiatrisk legevakt for Asker og Bærum, behandlet i komité for helse og omsorg 27. mai, ble vedtatt eller ikke. Ordlyden ble endret fra akuttpsykiatrisk legevaktfunksjon til akuttpsykiatrisk helsetilbud, for å unngå føring på legebemanning. Et akuttpsykiatrisk helsetilbud uten legebemanning, er intet fullverdig akuttilbud. Det er heller ikke avsatt midler til tiltaket i rådmannens forslag til handlingsprogram.

Når det gjelder ambulante tjenester på kveld og helg er brukerrådet glad for at dette omsider planlegges realisert i 2020, og også for økt dekningsgrad på rusboliger. En styrking og samlokalisering av lavterskel døgntilbud og kommunal akutt døgnplass er imidlertid ikke planlagt, og brukerrådet oppfordrer ny virksomhetsleder og nytt hovedutvalg for velferd til å se nærmere på dette.

Brukerrådet er også glad for at rådmannen i rapporten slår fast at psykisk helse og rus skal prioriteres og videreutvikles, og at det skal etableres ulike medvirkningsordninger og nye lavterskeltilbud.

Men utfordrende blir det med et forslag til omstilling og effektivisering for området velferd for perioden 2020–2023 på til sammen 240,3 millioner kroner.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.