Bevar brukerstyrt plass

ADVARER: - For mange som tidligere har hatt brukerstyrt plass på Sikta, vil et tilbud med lavere bemanning og tilstedeværelse oppleves som utrygt, skriver Janne Grøttumsbråten.

ADVARER: - For mange som tidligere har hatt brukerstyrt plass på Sikta, vil et tilbud med lavere bemanning og tilstedeværelse oppleves som utrygt, skriver Janne Grøttumsbråten. Foto:

Av

Brukerrådet for psykisk helse og rus i Asker kommune ber med dette Vestre Viken og Asker distriktspsykiatriske senter om å bevare brukerstyrt plass på Sikta døgnseksjon.

DEL

Brukerstyrt plass har vært en suksess siden den ble opprettet i 2010, og har hjulpet mange med langvarige og alvorlige psykiske lidelser i Asker – og i de senere år også Røyken og Hurum.

Les også: Sikta bygger ned, kommunen bygger opp

Les også: Psykiatri: Nedleggelse i Asker

Med en avtale om brukerstyrt plass kan flere av brukerne mestre å bo for seg selv.

Kapasiteten har til tider vært sprengt med ventelister, så istedenfor å legge ned plassen burde man heller opprettet én til.

Vissheten om at det er en selv som beslutter innleggelse for inntil fem døgn og at dette kan gjøres alle ukens syv dager, har også gjort at behovet for annen innleggelse og bruken av tvang har gått ned.

I Nasjonal helse og sykehusplan (2016–2019) står det at det er et mål at det skal opprettes brukerstyrte plasser på alle landets distriktspsykiatriske sentre (DPS).

At Vestre Viken HF og Asker DPS velger å gå motsatt vei, er derfor sterkt beklagelig.

I et oppslag i Budstikka 1. desember ser vi også at det er stor forskjell mellom Asker DPS og Asker kommune i hvordan nedleggelsen fremstilles.

Leder for Asker DPS sier at brukerstyrt plass på Sikta døgnseksjon «overføres» fra spesialisthelsetjenesten til kommunens lavterskel døgntilbud for psykisk syke på Nedre Sem botiltak, og at «overføringen» skjer fordi de mener at dette er riktig behandlingsnivå.

Virksomhetsleder for psykisk helse og rus i Asker kommune sier derimot at han ikke helt ser sammenhengen mellom nedleggelsen av brukerstyrt plass på Sikta og tilbudet på Nedre Sem, og at dette ble opprettet fordi deres brukere trengte et bedre tilbud i situasjoner hvor det røynet på og ikke som en erstatning for nødvendige tilbud i spesialisthelsetjenesten.

Det som er klart er at de to tilbudene ikke er sammenlignbare, og at hverken kapasiteten eller bemanningen på Nedre Sem økes som følge av «overføringen».

For mange som tidligere har hatt brukerstyrt plass på Sikta, vil et tilbud med lavere bemanning og tilstedeværelse oppleves som utrygt.

At brukerne på Nedre Sem er ansvarlig for å kjøpe inn og lage måltidene sine selv, er også en utfordring for dem som står midt oppe i en krise.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Og hva med alle pasientene fra Røyken og Hurum som også mister sitt tilbud om brukerstyrt plass på Sikta? Hva finnes av døgntilbud for dem i deres kommuner?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags