Høyre og Frp i Bærum har i hovedutvalg for bistand og omsorg fått flertall for konkurranseutsetting/virksomhetsoverdragelse av nye Lindelia bo- og behandlingssenter, og flere kommer.

Les også: Det er Bærum kommune som er ansvarlig

Det er grunn til å spørre om vedtaket er en omgåelse av kommunestyrets tidligere forutsetning i sak 16/2005:

«Forutsetningen om at første nye sykehjem skulle konkurranseutsettes hang sammen med at man da slapp virksomhetsoverdragelse / overføring av kommunalt ansatte om en privat utfører skulle vinne anbudskonkurransen.» (opprinnelig vedtak i 2003)

For Lindelia blir det nemlig virksomhetsoverdragelse siden beboere og ansatte fra Berger bo- og behandlingssenter skal overføres til Lindelia i juni 2020 når bygget er ferdig og Berger nedlegges.

Det blir bra for beboerne, men mindre bra for de ansatte som nå har lønn etter hovedtariffavtalen for kommunalt ansatte og lov- og tariffestede pensjonsordninger.

Så forståelig nok oppleves fremtiden som usikker for de over 150 ansatte ved Berger bo- og behandlingssenter som er bekymret for sine lønns- og arbeidsforhold.

Så hvorfor dette vedtaket? Er det Høyres og Frps store tro på at private utførere løser oppgavene bedre enn kommunen de er med på å styre, at konkurranse skal bedre kommunens arbeid, eller er det bare et mål i seg selv?

Arbeiderpartiet synes det er tragisk at driften ved et nytt og fint bo- og behandlingssenter som Lindelia på Valler med 132 plasser og en totalkostnad på 475 millioner kroner skal konkurranseutsettes. Kommunen kan legge inn anbud, men vil sannsynligvis tape på pris.

132 beboere inkludert 75 beboere fra Berger kan se frem til et nytt bo- og behandlingssenter som vil innfri dagens kvalitetskrav for bygg og romforhold.

Arbeiderpartiet mener at det fortjener drift av toppkvalitet med kompetente og erfarne medarbeidere som har gode lønns- og pensjonsforhold. Det gir viktig trygghet for egen og familiens livssituasjon.

Jeg trekker ikke i tvil at private aktører også har flinke ansatte, men Arbeiderpartiet mener at kommunen selv skal ha ansvar for velferdstjenester som sykehjem.

God kvalitet i eldreomsorgen er et offentlig ansvar som i all hovedsak også skal drives av kommunen.

Det sikrer særlig god kontroll og oppfølging av kvalitetskrav, men alle som vinner anbud, må forplikte seg til å følge opp helselovgivningen og satte krav.

Bærum arbeiderparti vil ha et trygt og anstendig arbeidsliv for alle. Fast ansettelse i hele stillinger skal være hovedregelen.

Ansatte skal ha anstendig lønn og gode pensjonsforhold. Dessverre er pensjonsordningene dårligere hos private aktører.

Sykepleiere skal etter lov og tariffavtale ha pensjon fra KLP, men det gjelder ikke de andre ved overføring til privat arbeidsgiver.

Lønnsforholdene er ukjente foreløpig. Anbudsrunden går i 2019.

Bærum kommune er en solid og ansvarlig eier og driver av kommunale tjenester. Tariffavtaler og pensjonsforhold er i orden.

Pasienter og beboere fortjener gode tilbud, og ansatte fortjener gode lønns- og arbeidsforhold. Slik oppnås god balanse og harmoni i tilbudet ved våre bo- og behandlingssentre.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Arbeiderpartiet vil fortsatt stemme mot konkurranseutsetting og privatisering av vitale, offentlige tjenester som har stor betydning for folk.