Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Privatisering av veier i gamle Røyken og Hurum

– Arbeidet ble initiert av gamle Røyken og Hurum kommuner og har ingenting med kommunesammenslåing eller økonomi å gjøre, skriver Elisabeth Holter-Schøyen (V) og Heidi Sorknes (H), som er leder og nestleder i hovedutvalg for samfunnstjenester i Asker. Holter-Schøyen var kommunestyrepresentant i tidligere Røyken kommune og Sorknes i tidligere Hurum kommune.

– Arbeidet ble initiert av gamle Røyken og Hurum kommuner og har ingenting med kommunesammenslåing eller økonomi å gjøre, skriver Elisabeth Holter-Schøyen (V) og Heidi Sorknes (H), som er leder og nestleder i hovedutvalg for samfunnstjenester i Asker. Holter-Schøyen var kommunestyrepresentant i tidligere Røyken kommune og Sorknes i tidligere Hurum kommune.

Foto: KARL BRAANAAS

Asker kommune har, etter politisk vedtak, lagt ut forslag om å endre status på en rekke lokale veier i gamle Røyken og Hurum fra kommunal til privat vei. Alle berørte tilknyttet disse veiene er varslet direkte.

Dette forslaget høster for tiden stor storm i lokalavisene og på sosiale medier. Vi politikere blir også kontaktet direkte av opprørte innbyggere om dette.

Det er dessverre mye misforståelser og uriktige opplysninger som svirrer rundt saken. I tillegg tilegnes dette negativt til nye Asker kommune med beskyldninger om overkjøring av tidligere Røyken og Hurum, samt at kommunen skal spare penger på dette.

Dette er helt uriktig. Dette arbeidet ble initiert av gamle Røyken og Hurum kommuner og har ingenting med kommunesammenslåing eller økonomi å gjøre. 

Fakta er at det over tid har vært ulik håndtering av lokale veier internt i Røyken og Hurum. Dette har resultert i en stor forskjellsbehandling, som ikke har vært styrt av gode nok overordnede kriterier som definerer hva som skal være privat og hva som skal være kommunal vei. 

Dette betyr at veier med samme type bruk har vært definert ulikt. Noen veibrukere har dermed måtte betale vedlikeholdet, mens andre har fått dette gratis fra kommunen, når forholdene for øvrig er like. Dette blir urettferdig. Det er et behov for overordnede kriterier og for en opprydning for å gjøre dette rettferdig og mer strukturert.

De gamle kommunene satte i gang dette arbeidet og vedtok kriteriene som skulle være gjeldende. Den nye kommunen følger nå opp disse vedtakene.

Saken stadfester også at når kommunen og/eller allmennheten er brukere av private veier, vil kommunen delta i veilag og ta sin del av kostnadene.

Hovedutvalg for samfunnstjenester vedtok i april å sende kommunedirektørens forslag på hvilke veier som skal endre status ut på høring til berørte. Utvalget tok ikke stilling til noen konkrete veier i dette møtet. 

Hele poenget med høringen er å gi mulighet til dem som bruker disse veiene til å komme med innspill på forslaget. Først etter at høringsrunden er over, vil vi politikere se på tilbakemeldingene, verifisere mot de vedtatte kriteriene og beslutte eventuelle endringer av det forslaget som administrasjonen har fremmet.

Det er derfor viktig at dere som har fått tilsendt dette varselet fra kommunen, kommer tilbake med innspill, dersom dere mener at det er feil å endre status for deres vei.

Deretter vil vi politikere behandle dette ryddig og rettferdig når dette kommer til oss for politisk behandling over sommeren.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.