Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Private bidrar positivt!

Kommunevalget 9. september avgjør hvem som skal sitte ved roret i Bærum kommune de neste fire årene. En viktig skillelinje mellom høyre- og venstresiden, går på synet på hvorvidt private tjenesteytere skal få levere offentlige velferdstjenester. Bør private barnehager, sykehjemsplasser og skoler rett og slett avvikles og kommunaliseres, eller bidrar disse på en verdifull måte til vår felles velferd?

Venstresidens nye yndlingsskjellsord er «velferdsprofitør». Dette er negativ sosialistisk retorikk, og en utilbørlig stempling av hardarbeidende private næringsdrivende, som vil investere tid og penger for å levere velferdstjenester, til kommuner som ønsker slike private aktører velkommen. I vår kommune er private tjenesteytere velkommen, men på den annen side er det likevel ikke noe mål i seg selv på ha mest mulig privatisering av offentlige tjenester. Mangfold er stikkordet.

Vi i Bærum Høyre ser på private aktører som et viktig supplement, og Bærum Høyre vil arbeide for, der det er hensiktsmessig, et bredere samarbeid mellom kommunen og private eller ideelle aktører. Det viktigste for Bærum Høyre er ikke hvem som er utfører, men at kvaliteten på tjenesten som utøves er god. Målet er å sikre innbyggerne valgmuligheter og medbestemmelse. Private og ideelle aktører gir et mangfold som i tillegg til kommunens tjenester
kan gi innbyggerne bedre tilpasning. Slik kan vi sikre brukerne valgfrihet - brukerne er sjefen!

Dette er en pragmatisk tilnærming, et ja til mangfold i velferdstjenestene våre, en anerkjennelse av at private også har noe positivt å bidra med, samtidig som det er en klargjøring av at det er kommunen og dens ansatte som er den viktigste tjenesteleverandøren.

Bærum kommune er en stor arbeidsgiver, med over 12000 ansatte. En stemme på Høyre er litt av en tillitserklæring, fordi da får vi fremdeles ha hånden på rattet i styringen av denne store organisasjonen. De ansatte er kommunens viktigste ressurs, og det er utrolig mange dyktige, dedikerte og kompetente medarbeidere i Bærum kommune.

Bærum Høyre vil legge til rette for best mulige tjenester til våre innbyggere gjennom mest mulig effektiv bruk av offentlige midler. Effektiv bruk av midler betyr at det fortsatt er forsvarlig med et nei til innføring av eiendomsskatt!

Bærum Høyre mener at mye av bakgrunnen for de gode offentlige tjenestene i Bærum er kvaliteten
på arbeidet som gjøres av de ansatte i kommunen, og vil satse på videreutdanning av
kommunens ansatte, og videreutvikle ledere og god servicekultur.

Vi tror også at et samarbeid mellom private og det offentlige kan gi lavere kostnader, bedre tjenester og raskere oppbygging av nye tjenester, hvis behovet melder seg. Bærum Høyre ønsker at kommunen skal øke samarbeidet med private aktører, når det er tjenlig.

Dette er en langt bedre måte å styre Bærum kommune på, enn venstresidens ideologiske motstand mot all privat tjenesteyting.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.