Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Presist om fylkesveier i Asker

– Våre opplevelser lokalt er som før sammenslåingen til Viken fylke, at det er en svært tykk forvaltningsmessig barriere når trafikksikkerhet tas opp på største alvor, skriver Sverre Aae (til høyre). Her på befaring langs Røykenveien med fylkes- og kommunepolitikere og andre representanter for Heggedals befolkning.

– Våre opplevelser lokalt er som før sammenslåingen til Viken fylke, at det er en svært tykk forvaltningsmessig barriere når trafikksikkerhet tas opp på største alvor, skriver Sverre Aae (til høyre). Her på befaring langs Røykenveien med fylkes- og kommunepolitikere og andre representanter for Heggedals befolkning.

Foto: Knut Bjerke

Vi viser til innlegg i Budstikka 17. desember fra konstituert fylkesdirektør for samferdsel i Viken Håkon Bjarne Johnsen, og hans forsøk på oppklaringer av påståtte feil i innlegg i Budstikka 30. november og leder 2. desember.

Johnsen har etter beste evne forsøkt å oppklare, men dette har ikke bidratt til den store oppklaringsprosenten ut fra våre opplevelser langs Røykenveien og i Heggedal.

Det beskrives fra Johnsens side uforståelig vanskelig saksgang i forvaltningsnivåene for ulike og etter vår mening enkle tiltak på fylkesveinettet.

Asker kommune med politisk ledelse og administrasjon har fortsatt ingen innvirkning og/eller påvirkningsmulighet for å trygge egne innbyggere i lokalsamfunnet, der en rekke fylkesveier snor seg gjennom tettsteder og bomiljøer.

I tilfeller der Viken fylke «mener» det er riktig med tiltak, som endring av skilting, fartsgrenser og fartsregulerende tiltak, sendes en anmodning til Statens vegvesen hvor det blir vurdert og besluttet, skriver Johnsen.

Han skriver videre at Viken fylke har fått betydelig beslutningsmyndighet overført fra Statens vegvesen, altså nærmere kommune og innbyggerne.

Det er fortsatt slik at våre opplevelser lokalt er som før sammenslåingen til Viken fylke, at det er en svært tykk forvaltningsmessig barriere når trafikksikkerhet tas opp på største alvor.

Det skal gis honnør for de nyere tiltak som er gjort langs Røykenveien, men det er fortsatt slik at et økende antall innbyggere må krysse en sterkt trafikkert fylkesvei for å komme over til sykkel og gangsti, i en kommune med økende antall innbyggere.

Sykkel- og gangstien langs Røykenveien er «kun» bygget på en side av fylkesveien. Krysningspunktene som det henvises til, oppleves som utrygge i befolkningen, og nedsettelse av hastighet forbi Heggedal skole har ikke bidratt til lavere hastighet. Tvert imot kan det se ut som hastigheten har økt, dette til stor bekymring.

Dialog er alltid et godt utgangspunkt. Asker kommune benytter og etterlever begrep som samskaping og medborgerskap.

Kanskje noe tenke på hos veimyndigheten som skal forvalte 0-visjonen (0 skadde og drepte i trafikken), tillit, trygghet og trafikksikkerhet i boområdene langs fylkesveinettet?

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.