Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Pp-tjenesten må skjermes fra kutt

Budstikka skrev nylig at 34 barn i Bærum fortsatt står i kø for å få saken sin behandlet av PP-tjenesten. Det er viktig at denne tjenesten skjermes fra budsjettkutt, skriver artikkelforfatterne.

Tiltakene som er innført for å gi Bærum en bedre PP-tjeneste er ikke nok.

Budstikka kunne mandag 28. oktober fortelle at det fortsatt er altfor mange elever med ekstra behov som må vente lenge på utredning fra PP-tjenesten i kommunen. Dette er ikke godt nok. Vi snakker om barn og unge som ikke får den starten de trenger og har krav på i utdanningen sin og i det sosiale livet på skolen. 

Dette går utover mulighetene til å trives på skolen mens de venter på hjelpen de trenger, det kan også sette dem tilbake slik at årene videre på skolen blir vanskelige. Faglig lærdom bygges ved å sikre en grunnmur som videre læring kan bygge på, og sosiale ferdigheter bygges gjennom å forstå og lykkes med sosiale koder. Når dette ikke fungerer, blir ikke skolen en mestringsarena, men et sted mange ikke ønsker å være. Det kan bidra til fravær som også er for høyt.

At Bærum sliter med PP-tjenesten har vært kjent lenge.

At Bærum sliter med PP-tjenesten har vært kjent lenge. En uavhengig rapport viste at ventetiden altfor ofte er for lang og blant annet at ressursene brukes feil. Altfor mye tid brukes på utredninger og byråkrati, mens for lite tid og ressurser brukes til å følge opp vedtak, bidra på skolene og sikre nødvendig kompetanse hos PP-tjenesten og i skolen. Samlet sett har det endt opp med treg utredning som spiser opp tiden, mens selve hjelpen som skal løfte de elevene som trenger det ikke er god nok i mange tilfeller – det er ikke tid og ressurser igjen.

Det er også et problem at sakkyndige skifter og kontinuiteten mangler. På skolene er det i tillegg en rekke tilfeller der ufaglærte skal ta seg av å løfte elevene med lærevansker. Uten riktige verktøy og lærere og spesialpedagoger med kompetanse er det lett å ikke treffe rett.

Det er elevene som lider under dette. Det gir ikke bare den enkelte elev en dårligere skolehverdag, det betyr også at samfunnet går glipp av kompetanse i fremtiden fordi mange ikke får ut sitt potensial og har et dårligere utgangspunkt når de skal ut i arbeidslivet. For det å streve på skolen i barneårene er ikke ensbetydende med å ikke være en samfunnsressurs i fremtiden.

Det er gjennomført flere tiltak i Bærum kommune for å sikre en bedre PP-tjeneste, men vi ser at det fortsatt ikke er nok. Vi som går i gang med en periode i kommunestyret og Hovedutvalg for barn og unge må derfor følge det videre arbeidet tett og sikre at elever ikke faller utenfor fordi systemet ikke fungerer. PP-tjenesten må skjermes fra budsjettkutt inntil vurderingskøen er borte og byråkratiet må reduseres. Det er ikke papirbunker som skal til for å gi alle elever en god skolehverdag og den utdanningen de trenger, det er ressurser der elevene er. 

Vi i Bærum SV mener det er viktig å bruke mindre tid på å vurdere og heller komme frem til tiltakene. Ved å sikre gode ressursteam der spesialpedagoger og faglærere jobber sammen og ser elevene der de er kan elever som ellers står på ventelista få hjelp nå. Og gjennom at PP-rådgivere knyttes tettere opp til det daglige arbeidet i skolene kan de også bidra til at en bruker rett verktøy for å løfte elever som sliter. Det er mye som kan gjøres ved å ha nok tid og rett kompetanse på plass.

Det å gi elevene den skolegangen de har krav på vil være en billig samfunnsinvestering sammenlignet med å ha mange som faller utenfor samfunnet.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.