Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Politikere i Bærum, les her!

– Lytt til lokaldemokratiet, lytt til nærbefolkningen og velg to skoler, skriver Robert Austreim (nærmest) i FAU fellesaksjonen for to nærskoler, som vil beholde begge ungdomsskolene Gjettum og Hauger. Her sammen med øvrige medlemmer i aksjonskomiteen tidligere i år.

– Lytt til lokaldemokratiet, lytt til nærbefolkningen og velg to skoler, skriver Robert Austreim (nærmest) i FAU fellesaksjonen for to nærskoler, som vil beholde begge ungdomsskolene Gjettum og Hauger. Her sammen med øvrige medlemmer i aksjonskomiteen tidligere i år.

Foto: TRINE JØDAL

Våre folkevalgte i Bærum skal nå avgjøre om ungdomsskolene Hauger og Gjettum skal slås sammen til én større storskole eller beholdes som de to store skolene de er i dag.

Dette er den viktigste kampen rundt skolestrukturen i Midtre og Vestre Bærum de siste ti år, og vi i FAU fellesaksjonen for samtlige av de berørte FAUer er samkjørte. Vi ønsker at dagens struktur skal bestå.

Både Gjettum og Hauger er store skoler i dag, med over 300 elever som har gode og varierte tilbud.

Et eksempel er at Gjettum har fire muligheter for språklige valgfag. I tillegg er valgfagene på tvers av trinn slik at man øker den lokale tilknytningen og bygger et godt miljø på tvers av trinnene.

Vår konklusjon er at det er en unison motstand i alle leire mot å slå sammen skolene.

Vi undrer oss hvordan en sammenslått skole vil forsterke, eller opprettholde, disse tilbudene? Dette er ikke å lese i kommunens forslag.

Den foreslåtte skolekretsen blir svært stor og vil ikke ha en samlende funksjon. Elevene har ikke felles arenaer utenfor skolen. Skolekretsen vil bli en pussig konstruksjon. Dette kan forringe den sterke lokale tilknytningen og identiteten som skolene har i dag.

Skolene har i dag en svært viktig funksjon som nærskoler, og vi er bekymret for hvordan dette skal opprettholdes både med tanke på erstatningslokaler og fordi avstandene blir lange.

Hvilke alternative samlingslokaler kan man benytte der hvor man mister sin skole? Dette er ikke å lese i kommunens forslag.

Med en storskole vil det bli lengre reisevei for majoriteten av elevene, og det er naivt å tro at dette ikke vil bli dekket av mer bilkjøring langs den allerede tungt trafikkerte Bærumsveien.

Det er et uttalt mål i kommunen at elever (og ansatte) skal kunne gå eller sykle til skolen. Vi kan ikke se hvordan dette er forenelig med en så utstrakt skolekrets.

I kommunens langtidsplaner forventer man 40.000 flere innbyggere i Bærum frem mot 2060. Midtre og vestre del av Bærum er definert som et utbyggingsområde, i aksen fra Sandvika til Vøyenenga, og i mindre grad langs Kolsåsbanen.

Byggeprosjektene vil gi behov for ytterligere skolekapasitet i svært nær fremtid, og ved å bygge to skoler kan man opprettholde fleksibiliteten.

Vi kan ikke se at denne utbyggingen er reflektert i elevprognosene i kommunens forslag.

FAU fellesaksjonen har lest høringssvarene, vi har pratet med vårt lokalmiljø, vi har snakket med lærerne og elevene. Vår konklusjon er at det er en unison motstand i alle leire mot å slå sammen skolene og at det ikke er tungtveiende grunner for sammenslåing.

I et lokaldemokrati lytter man til sine innbyggere. I et lokaldemokrati veier ønsker fra foreldre, elever og nærmiljøet tungt.

Bærum kommune, det er innbyggerne, det er elevene, det er vi som bor her, og vi er av en unison og tydelig oppfatning at vi ønsker å opprettholde våre to skoler.

Våre politikere skal ta et valg. De skal ta et valg ikke bare om én eller to ungdomsskoler, men om et nærmiljø, om vennskap, om nærhet og tilknytning.

Vi vet at flere av partiene ønsker å beholde to skoler og at sterke krefter i våre største partier ønsker å beholde to skoler.

Lytt til lokaldemokratiet, lytt til nærbefolkningen og velg to skoler.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.