Skip to main content

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Politiet og Skytterdalen

FORKLARER: – Hvis vi kan bistå med opplysninger som også kan tjene politiets samfunnsoppdrag, vil politiet strekke seg så langt som mulig, også overfor media, skriver visepolitimester Terje Nybøe.

Opplysninger. Budstikka hadde lørdag 5. november en omfattende artikkel om bo- og oppvekstvilkårene i Skytterdalen i Bærum.

Lederen samme dag var også viet dette tema. Jeg er sitert i artikkelen om at vi ikke ønsket å gi ut opplysninger om politiets tilstedeværelse og oppdrag i Skytterdalen 15 og 17.

Les reportasjen om Skytterdalen her: Historien om blokkene i Skytterdalen: "En enestående mulighet"

Les lederen: Dette må vi snakke høyt om, dere

Les også: Alt gikk galt i Skytterdalen

Les også: Gettoen i Skytterdalen

Jeg oppfatter lederens merknad om mer åpenhet om statistikk å være myntet på denne beslutning, og jeg har i ettertid også merket meg enkelte kritiske kommentarer i samme retning. Jeg vil derfor gjerne utdype politiets syn.

Vårt register hvor vi loggfører alle politioppdrag er et internt register og ikke en alminnelig statistikk. Der fremgår alle opplysninger om de ulike politioppdrag vi har i distriktet, og det inneholder naturlig nok også svært sensitive opplysninger.

Regelverket for å gi ut opplysninger fra dette registeret er selvsagt strengt. Selv i en anonymisert form kan slike data bidra til identifikasjon og selvsagt også stigmatisering, særlig når vi heller ikke helt vet hvilken vinkling et oppslag får.

Å gi ut opplysninger om de to aktuelle adresser kan derfor være uheldig på flere måter. Rene tall over antall oppdrag politiet har hatt kan reelt sett være litt misvisende. Skytterdalen er også noe mer enn nr. 15 og nr. 17, slik at et eventuelt stigma kan berøre flere.

Noen ville endog kunne hevde at opplysninger fra politiet kunne bidra til en negativ markedsverdi for et område, selv om dette ikke vil være tungtveiende for politiet. Det er uansett mange hensyn som skal vektes ved vurderingen.

Jeg er selvsagt kjent med en redaktørs eget ansvar som kan ivareta disse hensyn, og jeg vet at Budstikkas redaktør er meget opptatt av dette. Jeg har også mitt ansvar, og det er ikke alltid helt lett å avstemme disse.

Henvendelser om innsyn i våre registre er ofte tidskritiske i den forstand at de ulike medier skal ha rask (og positiv) respons på sine henvendelser. Hasteelementet kan enkelte ganger da gjøre at tvilen går i favør av ikke å gi innsyn.

Jeg vil likevel benytte anledningen til å si at Budstikkas artikkel var god. Jeg vil gjerne ha et politi som bidrar positivt i det lokalsamfunn vi tjener. Hvis vi kan bistå med opplysninger som også kan tjene politiets samfunnsoppdrag, vil politiet strekke seg så langt som mulig, også overfor media.

De unges oppvekstvilkår er viktig for politiet i et forebyggende perspektiv, og siden jeg selv ikke hadde vært i Skytterdalen, har jeg nå besøkt stedet sammen med ledelsen ved Bærum politistasjon.

Generelt vil jeg si at vi ved fremtidige henvendelser trenger noe tid til å foreta grundige vurderinger og en viss forsikring om at oppslag gis en vinkling som ivaretar de ulike hensyn.

Politiet i Asker og Bærum har et godt og nært samarbeid med våre kommuner. Foranlediget av Budstikkas artikkel har vi hatt fornyet kontakt med Bærum kommune om de to aktuelle blokkene.

Regelverket i politiregisterloven har unntak for taushetsplikt blant annet overfor offentlige organer i det kriminalitetsforebyggende arbeid. Vi vil i fortsettelsen således gi relevante og nødvendige opplysninger til kommunen.

På den måten kan vi bistå kommunale myndigheter i sitt arbeid med å sikre et godt bo- og oppvekstmiljø både på den aktuelle adresse og ellers.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Det er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag, og vi tar det på største alvor.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler