Feil på feil på feil fra Sp om politi

VIL DELE: – Oslo politidistrikt må deles inn med en egen avdeling for Asker og Bærum, og etter hvert med Røyken og Hurum også, skriver Ida Ohme Pedersen i Bærum Frp.

VIL DELE: – Oslo politidistrikt må deles inn med en egen avdeling for Asker og Bærum, og etter hvert med Røyken og Hurum også, skriver Ida Ohme Pedersen i Bærum Frp. Foto:

Av

Jeg hadde et innlegg i Budstikka 21. november hvor alle påstander er etterprøvbare, og faktabaserte.

DEL

Derfor er det bare trist at Senterpartiets Ragnar Molland kommer med et motsvar som gjennomgående har en rekke feil, og kun er skrevet for å kritisere Fremskrittspartiet.

Les også: Fjernpolitireformen og Frp

Les også: Gi oss politiet tilbake

Den første feilen til Moland er å påstå at ingen partier ønsket at Asker og Bærum politidistrikt skulle inn i Oslo politidistrikt.

Det er direkte feil, men Sp er ikke representert i Bærums-politikken, så det er vel en mulighet for at Molland ikke er oppdatert på kommunepolitikeres uttalelser.

Den andre feilen er at politireformen er trumfet igjennom av Frp, Høyre og Venstre. Det var Stoltenberg II-regjeringen, som Senterpartiet var en del av, som satte ned et utvalg 8. november 2012 for å analysere utfordringene i norsk politi og i juni 2013 leverte utvalget en utredning til daværende justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Utvalget anbefalte en strukturreform og en kvalitetsreform. Strukturreformen skulle ha som formål blant annet færre politidistrikt. Kvalitetsreformen skulle ha som formål blant annet forbedringer på kvalitet og prestasjoner.

Som kjent var det stortingsvalg høsten 2013, og Høyre og Frp-regjeringen arvet denne reformen og det arbeidet som var startet.

Den tredje feilen til Molland er at han ikke nevner partitilhørigheten til Hårek Elvenes. Den allmenne leser vil ut fra resten av leserbrevet tro at Elvenes er fra Frp, det kan jeg avkrefte, Elvenes er ikke medlem hos oss.

Hersketeknikken til Molland er tilbudet jeg får om partimedlemskap i Sp gjennom leserbrev i Budstikka. Jeg kan for så vidt være smigret over det tilbudet, men vil samtidig benytte anledningen til å si nei takk.

Jeg har alltid vært i Fremskrittspartiet og vil alltid være medlem av Fremskrittspartiet.

Det er alvorlig at politiet i Asker og Bærum er blitt betydelig svekket etter at vi ble en del av Oslo politidistrikt.

Det er tydelige tall som viser at antall pågrepne er gått ned, og at vi ikke har de samme politiressursene som vi hadde tidligere. Det er det jeg mener er viktig å fokusere på nå.

Jeg har jevnlig kontakt med Fremskrittspartiets stortingsrepresentanter i justiskomiteen, og de har også stilt skriftlig spørsmål til justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.

I svaret fra statsråden kan man blant annet lese at Amundsen har vært i kontakt med Riksadvokaten, da påtalemyndigheten i enkeltsaker på straffesaksfeltet er uavhengige og ikke kan instrueres av politiske myndigheter.

Riksadvokaten presiserer blant annet i et rundskriv fra 2016 at henleggelse av saker med kjent gjerningsperson kun kan gjøres hvis det er spesielle grunner til det.

Oslo politidistrikt har en markant økning av straffesaksrestanser og henleggelser på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet. Dette går dessverre ut over Asker og Bærums befolkning når noen av våre innbyggere anmelder noe som ikke dekkes av beskrivelsen «alvorligste og høyeste prioriterte sakene» slik det er beskrevet i brevet Budstikka trykket 22. november 2017.

Fremskrittspartiet vil fortsette å ha fokus på det som er viktig. Det er blant annet konkrete svar fra politiledelsen, at saker ikke henlegges på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet, at vi har politiressurser i bygda vår, samt at vi får tilbake nærpolitiet i Asker og Bærum som kjenner bygdas utfordringer.

Hvilke innbyggere som er kriminelle, hvem som er psykisk syke, og hvem som kun er ruspåvirket og ikke kriminelle.

Da må Oslo politidistrikt deles inn med en egen avdeling for Asker og Bærum, og etter hvert med Røyken og Hurum også.

Da vil vi få de polititjenestene Bærum og Askers innbyggere fortjener.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Frp mener det er viktig å ha fokus på utfordringene, og finne de gode løsningene med politireformen. Med en faktabasert debatt er det mulig, ikke med en rekke uriktige påstander slik Sp benytter seg av.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags