Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Planutvalget har snudd på Bekkestua

– Vi mener det blir både feil og vulgært når man i utkanten av Bekkestua sentrum legger opp til en slik opptrapping av høyder når man nærmer seg småhusområdene, skriver innsenderen om planene for Gamle Ringeriksvei 30 (det gule huset).

– Vi mener det blir både feil og vulgært når man i utkanten av Bekkestua sentrum legger opp til en slik opptrapping av høyder når man nærmer seg småhusområdene, skriver innsenderen om planene for Gamle Ringeriksvei 30 (det gule huset).

Foto: TRINE JØDAL

Vi ble oppriktig forskrekket da vi nylig leste Bærum kommunes kunngjøringer i Budstikka om fremforhandlet forslag til avtale for utbygging av Gamle Ringeriksvei 30 som viser at planutvalget har snudd tvert og bøyet av for utbygger. 

Dette kunne vi ikke la gå upåtalt.

I anledning utbyggingsplanen for Gamle Ringeriksvei 30, som ligger innenfor våre velgrenser, ønsker Bekkestua velforening derfor å gi noen kommentarer til planutvalgets siste behandling av denne saken. 

Vi viser også til brev av 6. oktober 2020 som omhandlet den manglende medvirkningsprosess og våre kommentarer til daværende planer fra september 2020.

Gry Thune Young er styreleder i Bekkestua vel.

Gry Thune Young er styreleder i Bekkestua vel.

Foto: KARL BRAANAAS

Planutvalget i Bærum kommune har de siste årene gitt flere signaler til utbygger om å gjøre utbyggingen mindre dominerende og mer tilpasset det tilgrensende småhusområdet. Vi var derfor meget tilfreds med at utbyggers forrige planforslag ble nedstemt i planutvalget.

Derfor ble velforeningen svært forundret over at planutvalget, i mars i år, etter at Profier var kommet inn på eiersiden, gjorde et vedtak som imøtekom utbygger med å tillate flere etasjer enn hva som var sagt om etasjer i tidligere planutvalgsvedtak.

Velforeningen forstår ikke denne ettergivenhet overfor en utbygger som presser på for størst mulig utbygging.

Vi minner om planutvalgets tilbakemelding til utbygger etter vedtaket i mars. Det lyder som følger: «Det er en betydelig forventning om at prosjektets arkitektur skal gi Bekkestua både varig kvalitet og egen identitet».

– Antall etasjer er en ting. Men det må også tas hensyn til de totale kotehøyder og hvordan prosjektet som helhet ruver på en høyde i terrenget, skriver innsenderen om planene for Gamle Ringeriksvei 30 på Bekkestua.

– Antall etasjer er en ting. Men det må også tas hensyn til de totale kotehøyder og hvordan prosjektet som helhet ruver på en høyde i terrenget, skriver innsenderen om planene for Gamle Ringeriksvei 30 på Bekkestua.

Som velforeningen ser det, så lever ikke utbyggers seneste forslag opp til dette.

Antall etasjer er en ting. Men det må også tas hensyn til de totale kotehøyder og hvordan prosjektet som helhet ruver på en høyde i terrenget. 

Der vi hadde forventet et veltilpasset prosjekt, med en harmonisk nedtrapping mot småhusbebyggelse, ser vi nå en ruvende vegg som skjærer mot horisonten når du kommer gående opp Kleivveien og Frøytunveien.

Det største bygget har fem etasjer i retning vest mot småhusbebyggelsen. Videre legges det opp til at bygget mot Gamle Ringeriksvei ruver høyere enn nabobygget mot Bekkestua sentrum.

Vi mener det blir både feil og vulgært når man i utkanten av Bekkestua sentrum legger opp til en slik opptrapping av høyder når man nærmer seg småhusområdene. 

Vi håper planutvalget er i stand til å se det samme som oss. Planene er ikke tilpasset eksisterende bebyggelse og bomiljø slik planutvalget selv har etterspurt.

Bekkestua vel har vært positive til arealstrategien om at fortetting og høye bygg skal komme i Bekkestua Sentrum, samtidig som småhusstrøkene skal bevare sin karakter. 

Dersom man fjerner nest øverste etasje på alle tre byggene i Gamle Ringeriksvei 30-utbyggingen, vil det være mer i tråd med reguleringsbestemmelsen paragraf 1.2, som planutvalget enstemmig har vedtatt.

Vi kan ikke se annet enn at planutvalget her har reversert sitt eget standpunkt i denne saken og bøyd av for utbygger. Det bør vi og kommunestyret ikke akseptere.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.