Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Planer må respekteres

KRITISK: - Det er vanskelig å skjønne hvilket resonnement som ligger bak den beslutning som er fattet, skriver Svein-Erik Stolpe om utbyggingen av Nedre Bleiker gård.

Et samlet Asker bygningsråd er avbildet i Budstikka 22. januar.

Her redegjør bygningsrådet for sitt arbeids- og ansvarsområde. Dette er lovfestet gjennom plan- og bygningsloven, og utvalget er bundet av innholdet i gjeldende kommuneplan.

Les bygningsrådets innlegg her: Estetikk for nye bygg

I planen står det om Nedre Bleiker gård: «Viktige kulturminner skal ivaretas, herunder særlig tun med hage, våningshus og sidebygning samt låve.»

Til tross for at det i kommuneplanen er veldig klart hva som skal skje med Nedre Bleiker gård, tilsidesettes dette når det vedtas at låven skal rives. I tillegg godkjennes det 73 boenheter mot cirka 40 i kommuneplanen. Et tilnærmet doblet antall boliger tillates som følge av at låven er vedtatt revet og erstattes med 23 leiligheter.

Med andre ord en total privatisering av en verneverdig og bevaringsverdig gård.

26. januar skriver to av Asker Aps ledende politikere om kommuneplaner og reguleringsplaner i Asker. Særlig alvorlig er det, skriver de, når eiendomsutviklere forsøker å presse inn flere boenheter enn det planverket foreskriver. Kommunen må ikke la seg presse av økonomiske grunner. Det må opprettholdes en streng praksis når det gjelder å gi dispensasjoner. Det fremgår videre at «beboerne må kunne stole på at lovlige vedtatte planer respekteres.»

Les innlegget her: Planer må respekteres

Til tross for disse uttalelser, har politikerne, når det gjelder bevaring av Nedre Bleiker gård, tilsidesatt det som er vedtatt i gjeldende kommuneplan.

Det er vanskelig å skjønne hvilket resonnement som ligger bak den beslutning som er fattet.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Akershus fylkeskommune har fremsatt innsigelse til vedtaket om å rive låven. Dette burde Asker kommune tatt til etterretning i stedet for å tilgodese eiendomsutvikler med en større boligutbygging enn hjemlet i kommuneplanen.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler