Samtidig har bompengene på innfartsveiene økt betydelig.

Dette er virkemidler i en villet politikk for at de som pendler til sin arbeidsplass, i størst mulig grad benytter offentlig transport og ikke bilen.

Resultatet av denne politikken er, som ønsket, at langt flere nå benytter offentlig transport.

Les også: Fyller opp sidevei etter innført avgiftsparkering

Les også: Setter ned parkeringspris med 60 kroner

Mange av disse trenger likevel bilen for å komme seg til buss, tog eller trikkeholdeplasser.

Alle som pendler, og de som bør gjøre det, er ikke bosatt i gåavstand til de kollektive knutepunktene. Mange skal også levere barn i barnehager før reisen til arbeidsstedet.

De få parkeringsplassene som ligger ved knutepunktene, ble bygget i en tid med langt mindre parkeringsbehov. Disse plassene er i dag helt ute av stand til å dekke behovet pendlere har for å sette fra seg bilen og benytte kollektiv transport.

Resultatet er at personbiler parkeres langs små villaveier nær knutepunktene.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Denne parkeringen medfører hinder for den normale trafikken, er trafikkfarlig og gir store utfordringer for politi, ambulanse og brannvesen når effektiv veibredde innsnevres av denne parkeringen.

Særlig krevende er vinterhalvåret når fotgjengere og nødetater skal frem, veier skal brøytes og fortauer renses for snø.

Nær mange knutepunkter finnes det virksomheter som har store parkeringsområder. Disse utnyttes i størst grad etter normal arbeidstid når kundene trenger dem. I løpet av dagen er det mye ledig.

Her ligger det en ressurs i ubenyttet «parkeringskapasitet». Denne bør tas i bruk.

I Holmen–Nesøya krets av Asker Høyre arbeider vi med et prosjekt der vi kartlegger ekstra dagkapasitet på parkeringsplasser som kan benyttes av pendlere i nærområdet.

Vår tanke er å gå i dialog med eierne av parkeringsplassene for å se om disse mot et passende gebyr på ukes- eller månedsbasis kan leies ut til dagpendlere som trenger dem.

Vi mener dette blir en vinn-vinn-situasjon til beste for begge, ja, for alle parter.

Trolig vil det føre til økt omsetning i tillegg til ekstra inntekter fra parkeringen.

Vi håper og tror at dette tiltaket vil bli positivt mottatt.