Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Pek på de gode løsningene

Bjørn K. Haugland (t.v.) og Jens Ulltveit-Moe i Skift - næringslivets klimaledere er først ute i Budstikkas nye kronikkserie om klima og miljø.
Bjørn K. Haugland (t.v.) og Jens Ulltveit-Moe i Skift - næringslivets klimaledere er først ute i Budstikkas nye kronikkserie om klima og miljø.
Foto: MATHIAS JUELL JOHNSEN, SKIFT

Asker og Bærum er ikke «en øy». Klimaløsningene som fungerer her kan bli eksportvare og god butikk. 

Skal vi lykkes, trengs det lokal politisk vilje til å gjennomføre løsninger fra næringslivet.

Kappløpet om å finne de beste løsningene på klimakrisen er i gang. Fremtidens verdiskapning er basert på fornybar energi, smarte byer, sirkulære verdikjeder og sosialt rettferdig utvikling. For at Asker og Bærum skal være med på denne verdiskapningen, trengs det tettere samarbeid med både Oslo kommune og Viken fylkeskommune. Sammen kan regionen bli et lysende eksempel på hvordan en storby, by og bygd kan knyttes sammen med infrastruktur som står seg til 2050 og forbi. Det krever politikere som er villig til å inngå kompromisser med et større mål for øye: Et bærekraftig samfunn.

Tilbake i 2016 ble det overlevert en uavhengig klimarapport bestilt av Bærum kommune, signert én av de undertegnede. Hvordan kunne kommunen kunne bli «best på klimahandling»?

I hovedtrekk viste rapporten til fortetting ved knutepunktene, struping av biltrafikk til fordel for kollektivreiser og sykkel, grønne innkjøpskrav og kommunale bygg som foregangseksempler på en fornybar og energieffektiv fremtid. Det skal nå gjøres opp status på dette arbeidet, og det blir spennende å se hva kommunen har fått på plass.

For Norge som helhet går det for sakte. Det er synd for norsk næringsliv. Med EUs ambisjonsnivå fremlagt i deres «Green Deal» og en teknologisk revolusjon på trappene, bør ikke næringslivet i et av verdens rikeste land falle bakpå. Det trengs tiltak nå, og alle disse tiltakene må skje i en kommune. For å unngå å bli forbikjørt av mer fremtidsrettet konkurranse, trengs det derfor tydelig lokalt lederskap fra kommunepolitikere så vel som bedriftsledere. Når målene er satt, trengs det handling og løsninger som kutter utslipp og drar vår næringsvirksomhet mot en fremtid myntet på sirkulær forretningsdrift og null utslipp. For la det ikke være noen tvil – uten denne utviklingen vil klimakrisen og ressursmangelen bli katastrofal.

Det blir spennende å se hva kommunen har fått på plass
Bjørn K. Haugland og Jens Ulltveit-Moe

Omstillingen vi nå tvinges inn i, handler ikke om formynderpolitikk, moralisme eller økte skatter. Den handler om naturens tålegrenser, som vi er i ferd med å overskride, og de endringen vi allerede har forårsaket med våre utslipp, som vi er nødt til å tilpasse vår infrastruktur til. Alle som driver næringsvirksomhet med et lengre tidsperspektiv, skjønner at det vil være umulig å drive god butikk i en fremtid hvor dette ignoreres. Det er bedre å tilpasse seg før det er for sent. Det ligger mye godt betalt og meningsfullt arbeid i et grønt skifte.

Verdens klimaforskere, den klimastreikende ungdommen og politikerne som kjemper for en langsiktig klimapolitikk på tvers av det politiske spekteret har alle rett i sine hovedbudskap. Dersom man skal skyte ned deres krav med bakgrunn i at tiltakene svir, må man ha tilsvarende effektive og gjennomførbare tiltak å vise til. At Norge er et lite land, at Kina forurenser mest og at verden trenger olje er fakta, ikke motargumenter til effektive klimatiltak som kan gjøre Norge til et profitabelt utstillingsvindu for løsningene verden vil etterspørre.

I de neste ukene har vi og Budstikka invitert lederne av noen av Norges største bedrifter til å skrive om løsningene som kan ta Asker og Bærum fremover, her i Budstikka. De har alle ambisjoner om å være blant næringslivets klimaledere – pådrivere for at Norge når sine mål på bærekraft og utslippskutt innen 2030 – og kunnskapen som kan gjøre det mulig. 

Lytt til dem!

Dette er første artikkel i Budstikkas kronikkserie Handlingens tiår. Nye innlegg vil bli publisert hver mandag i ukene fremover.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.