Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Øvre Sem bevares ikke

Blir planene for Øvre Sem realisert slik de foreligger i dag, er dette langt fra bevaring av Øvre Sem, mener lederen for Venner av Øvre Sem.

 Foto: Karl Braanaas

I et debattinnlegg forfattet av Cecilie Lindgren og Leif Frode Onarheim, fremheves at tidligere varaordfører Ingvild Tautra har skrevet et upresist innlegg om Øvre Sem. Dette er en generell og upresis påstand, som tilsier at de som hevder dette, selv bør være presise i det som skrives.

Direktørboligen fra 1834 forslår forfatterne skal bygges opp. Denne formuleringen er upresis, fordi huset er fredet i henhold til Kulturminnelova. En slik bygning skal ikke oppbygges. Den skal restaureres i henhold til lovverket, dvs. føres tilbake til opprinnelig form og innhold. Det samme gjelder 6 andre fredede bygninger, avhengig av fredningsklasse.

Blir planene realisert slik de foreligger i dag, er dette langt fra bevaring av Øvre Sem

Forfatterne velger ikke å kommentere de foreliggende planer. Disse er tuftet på lønnsom hotelldrift, med en betydelig utvidet konferanse- og sengekapasitet. Kommunen har i kjøpsavtalen med Olavsgaard åpnet for 4.000 m2 bta for nye bygninger i landskapsvernområdet. Hovedadkomsten blir i parkanlegget foran «Seheimr». Parken blir nedbygget av en restaurantbygning og et adkomstbygg. Pærealleen og store verneverdige trær går tapt.

Den administrativt fredede sidebygningen i tunet rives, og erstattes med en betydelig større hotellpaviljong. Dimensjonene i tunet blir ødelagt. En ny stor konferansesal bak låven ned mot Semsvannet vil ødelegge verdifull natur og kulturlandskap. Underjordiske forbindelseskulverter (for gangtrafikk) mellom alle byggene krever betydelige grave- og sprengningsarbeider. Nytt vareinntak med adkomstvei fra kryss i Holtsmarks vei vil skape trafikkkaos på store utfartsdager. Den nye veien vil krysse det eldste ut-oset fra Semsvannet (H. Torgersens bok om Asker).

En glede å lese at forfatterne vil følge Riksantikvarens mantra: «Vern gjennom bruk». Har man et slikt mantra, bør dette også være grunnlaget i planene. Likedan verneforskriften for Semsvannsområdet fra 1992, og selvfølgelig Fylkesmannens forvaltningsplan fra 2018.

Blir planene realisert slik de foreligger i dag, er dette langt fra bevaring av Øvre Sem. Det blir heller en nedbygging av det som forfatterne betegner som Askers vakreste naturområde.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.