Tiden er overmoden for at utviklingen av Østre Asker gård kommer i gang for alvor

DANS: I Askerspillet «Vindusflørt» deltok 150 barn og unge på Østre Asker gård i 2015. – Tiden er overmoden for at utviklingen av Østre Asker gård kommer i gang for alvor, skriver innsenderen.

DANS: I Askerspillet «Vindusflørt» deltok 150 barn og unge på Østre Asker gård i 2015. – Tiden er overmoden for at utviklingen av Østre Asker gård kommer i gang for alvor, skriver innsenderen. Foto:

Av

Kulturlokale. I dag torsdag skal politikerne i komité for teknikk, kultur og fritid i Asker behandle sak om ombygging av kulturlåven på Østre Asker gård, kulturskolens hovedsete.

DEL

I korthet dreier saken seg om at rådmannen foreslår å utsette ombyggingen av kulturlåven til etter sammenslåingen med Røyken og Hurum.

Les også: Når kommunen får skrivesperre

Det er Asker Kulturråd sterkt imot. Ombyggingen er et ledd i utviklingen av kulturskolen, en av Norges største med flere enn 1.200 elever. Lokaler til kultur er et gjennomgangstema i de sakene kulturrådet arbeider med.

Asker kommune ønsker å fremstå som en kulturkommune, og det er betydelige midler som avsettes til ulike kulturformål. Det er både fint og viktig, kultur er som kjent en vesentlig bærebjelke i Askersamfunnet.

Når kulturutøverne blir spurt om hva som er viktig for dem, kommer nesten alltid tilgang til egnede lokaler opp først.

Uten et sted å øve og fremføre er det vanskelig å bli god i kultur, det skjønner alle.

Asker kulturskole er en helt vesentlig bidragsyter og premissgiver for utviklingen av kulturlivet i Asker, både for frivillige, amatører og profesjonelle.

Kurs og utdanning i kulturskolen kombineres med medlemskap i lokale lag og foreninger og danner grunnlaget for livslang læring og deltagelse i kulturlivet i Asker.

Gjennom mange år har det blitt utredet og vurdert ulike løsninger og muligheter for oppgradering av kulturskolens lokaler. Nå er tiden overmoden for at utviklingen av Østre Asker gård kommer i gang for alvor.

Det er på tide å realisere det som politikerne har vedtatt gjennom blant annet kulturplanen, kulturarenaplanen, strategiplan for kulturskolen og ikke mindre enn to omfattende mulighetsstudier for kulturskolen de siste årene.

Men nå ser det ut til at rådmannen ikke vil invitere til låvedans, men en evig runddans med saksutredninger.

I tillegg til de prekære behovene for de fysiske lokalene, må kommunen ta inn over seg arbeidsvilkårene og helsen for ansatte og elever.

Gamle, nedslitte lokaler hvor dårlig akustikk kan medføre skade på hørselen ved musikkaktiviteter, er ikke bra. Akkurat det vet jeg personlig mye om, som ivrig amatørslagverker.

Ansatte og elever har krav på lokaler som tilfredsstiller arbeidsmiljøloven. Rådmannen kan ikke bare se bort fra at kommunens eget arbeidsmiljøutvalg har vedtatt at ansatte på kulturskolen må sikres tilfredsstillende arbeidsmiljø.

Kulturskolen er også en lovpålagt tjeneste, da er det spesielt viktig å ta hensyn til arbeidsmiljøet.

Gjennom vedtatte planer har politikerne bestemt at kulturskolen skal vokse og utvikle seg. I inneværende planperiode har kulturskolen derfor blitt tilført ekstra midler til innhold og utstyr.

Da må faktisk kulturskolen ha tilgang til egnede lokaler, ellers er det ikke mulig å få til det politikerne vil.

Nå er det nok utredninger. Iverksettelse av utbygging av moderne, egnede lokaler for kulturskolen på Østre Asker gård må komme i gang nå.

Å vente på nye utredninger om kulturskolen i nye Asker fører ingensteds hen. Det er lov å se hen til at kulturskolens innhold skal samkjøres med Røyken og Hurum om kort tid. Men at helt nødvendige lokaler i Asker sentrum settes på vent, er ikke akseptabelt.

Det blir vitterlig ikke mindre behov for kulturskolen i Asker sentrum når Høn-Landås og Føyka-Elvely bygges ut. Tvert imot, kulturskolen må om få år ta hensyn til en voldsom økning i elevtallet i Asker sentrum og nærliggende områder.

Asker Kulturråd ønsker en dråpe kultur i alt vi gjør. Asker kulturskole er en slik dråpe.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Nissen på låven får grøt én gang i året. Ansatte og elever ved kulturskolen trenger mer enn grøt på kulturlåven, de trenger et godt sted å bo og arbeide. Hver dag. Hele året.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags