Dammen må utbedres

TØRRLAGT: – Uten at Asker kommune tar ansvar, kommer vi ingen vei, skriver innsenderne om Østenstaddammen. Dette bildet er fra august.

TØRRLAGT: – Uten at Asker kommune tar ansvar, kommer vi ingen vei, skriver innsenderne om Østenstaddammen. Dette bildet er fra august. Foto:

Av

Aksjon. Naturperlen Østenstaddammen er borte, dammen lekker.

DEL

Vil kommunen ta ansvar? Vi inviterer til samarbeid.

Les også: Aksjon for å redde tørrlagt dam

Les også: Dammer tæres av tidens tann

Les også: Redningsaksjon for Askers isdammer

Etter initiativ fra grunneiere og naboer har vi gått sammen om underskriftsaksjonen Bevar Østenstaddammen.

Det er mange som bryr seg om dammen og er interessert i dens fremtid. Vi samlet på kort tid inn 550 underskrifter som ble overlevert kommunen, med følgende tekst:

«Bevar Østenstaddammen

Østenstaddammen tømmes. Demningen lekker. Det vil vi gjøre noe med. Vi mener Asker kommune må ta ansvar.

Østenstaddammen er et unikt kulturminne for kommunen, en vesentlig biotop for regionen og et skattet rekreasjonsområde for nærmiljøet både sommer og vinter. Vi vil gjenopprette dammen til den tilstand den fortjener.

Norges vassdrags- og energidirektorat krever imidlertid at demningen utbedres i henhold til deres sikkerhetsforskrifter. Det blir kostbart. Eierne av dammen kan ikke forventes å ta kostnadene. Får vi ikke kommunen med oss, forblir det meste av dammen tørr og vil fort gro vekk i kratt. Da er Østenstaddammen tapt.

Det vil vi ikke sitte stille og se på at skjer. Derfor utfordrer vi politikerne i Asker til å ta ansvar nå. Og vi håper å få med deg til å si fra at du vil ha Østenstaddammen tilbake til hva den skal være: Et vakkert vannspeil med vannliljer, bademuligheter, et rikt fugleliv, salamandere, fisk, trygg is med skøytebane og skispor og en levende fortelling om isen som ble skåret hentet herfra. Det fortjener den, vi, våre barn og barnebarn.

Østenstaddammen ble etablert i 1869 og er en av Askers største isdammer. Dammen er også klassifisert som et viktig naturområde av miljødirektoratet.

Hvis du vil at politikerne i Asker skal sørge for at Østenstaddammen bevares, ber vi deg og alle i husstanden din om å signere aksjonen vår nå.»

Som et resultat av aksjonen, ble vi som tok initiativ til «Bevar Østenstaddammen», invitert til Asker rådhus, hvor vi la frem vår sak for komiteen for teknikk, kultur og fritid.

Vi vil rose kommunen for å sette Askers dammer på sakskartet, og Terje Lindberg (H) spesielt som fremmet saken.

På grunn av den spesielle situasjonen Østenstaddammen er i, vies den spesiell interesse. I en konsulentrapport fra Civil Consulting som var vedlagt kommunens sakspapirer, anslås det at det vil koste 22 millioner kroner å utbedre Østenstaddammen.

Samtidig slås det fast at en nedklassifisering/sanering av dammen også vil være omfattende.

Enkle løsninger finnes ikke. Men noe må skje. Situasjonen for dammen er nå at vannet renner inn i variable mengder, mens det i begrenset omfang renner ut.

I praksis betyr det at dammen synker og stiger avhengig av nedbør.

Askers dammer blir etter planen sak for kommunestyret 2. kvartal 2019. Vi som tok initiativet til aksjonen «Bevar Østenstaddammen», vil invitere kommunen til et samarbeid for å finne løsninger.

Både grunneiere, dugnadssterke naboer og entreprenører er villige til å gjøre en innsats for dammen. Vi mener at demningen kan utbedres i henhold til NVEs (Norges vassdrag- og energidirektorat) krav for vesentlig lavere beløp enn 22 millioner kroner.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Men uten at Asker kommune tar ansvar, kommer vi ingen vei.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags