Derfor er vi glade for at begge prosjektene nå er med i revideringen av avtalen.

For å sikre langsiktighet i de store samferdselsprosjektene i våre to fylker har det i tillegg vært viktig for Høyre at Oslopakke 3 støttes av et bredt flertall. Dette har vi nå fått til.

Les også: Ordkrig om Oslopakke 3

Les også: Bærum vedtar hele E18-strekningen

Vi er derfor svært overrasket over påstandene om at E18 er nedskalert. Dette er ukorrekt, og det kommer tydelig frem av avtalen at hele E18 Vestkorridoren på 17,3 km skal bygges.

Høviktunnelen og Ramstadsletta flyttes riktig nok til andre etappe av utbyggingen, men det er ikke det samme som at prosjektene ikke skal gjennomføres.

Akershus og Oslo er dessuten enige om finansieringen av hele veien, helt til Drengsrud i Asker. Det er derfor ingenting som hindrer Statens vegvesen i å sette gang med andre byggetrinn fra Strand til Slependen så snart første etappe er ferdig.

Det er også viktig å presisere at den detaljerte utformingen av resten av E18 fra Strand til Drengsrud avgjøres av kommunestyrene i Asker og Bærum. Det er heller ikke nødvendig å komme frem til en enighet med byrådspartiene i Oslo for å utforme og bygge resten av veien.

Oslopakke 3 bidrar med finansiering, men siden den nå er sikret, har ikke politikerne i Oslo lenger mulighet til å stoppe utbyggingen av E18. Det eneste som gjenstår er at Stortinget bevilger det statlige bidraget og godkjenner bompengeprosjektene. Det trenger de ikke Oslo for å gjøre.

Det er heller ikke slik at bompengene skal økes ytterligere dersom trafikken ikke reduseres med 15 prosent. Avtalen sier at alle parter må være enige om en eventuell økning, og denne enigheten finnes ikke i dag. Høyre i både Oslo og Akershus er svært skeptiske til å øke takstnivået ytterligere.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Vi synes det er underlig at byrådspartiene i Oslo ikke vet hva som står i avtalen de nå har signert.

Det skal nå bygges ny E18 med egen busstrasé og miljøtunneler. Det blir 17,3 km ny E18 i Akershus til glede for innbyggerne og næringslivet.