Dessverre ser vi nå at dette har rådgiveren fra Røyken ikke lykkes med, selv om Statens vegvesen i sin siste rapport sier klart ifra at en bro er den tryggeste å beste løsning og at en bro samtidig vil korte avstanden over Oslofjorden med 6 km.

Les også: Oslofjordtunnelen åpnet igjen

At det er nødvendig med en ny forbindelse over Oslofjorden er tydelig.

Det har vist seg gjentatte ganger at tunnelen ikke holder mål. Den må stenges annenhver dag og er utsatt for branner, og nå sist i 2018 en meget tragisk dødsulykke.

Jeg har forsøkt å stille spørsmål til politikerne om kostnadsoverslagene ved bygging av bro er så mye dyrere enn en ny bratt tunnel.

Svarene jeg har fått fra to som satt som medlemmer av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Høyres Nils Aage Jegstad og Venstre-mannen Abid Raja, var ikke betryggende.

Begge argumenterer med at en bro vil bli mye dyrere og ligge langt inn i fremtiden, mens en ny tunnel kan man starte å bygge umiddelbart.

Hva som er den beste og tryggeste løsningen derimot, slik fagmyndigheten Statens vegvesen foreslår, var tydeligvis uvesentlig for de to.

Mange hadde håpet på å få en togforbindelse over Oslofjorden som kunne vært med på å løse mye av de trafikkproblemene vi i dag har på Slemmestadveien og Røykenveien.

Men vi må nok vente langt inn i fremtiden, for en ny tunnel vil bli for bratt for en togforbindelse.

Jeg stiller meg undrende til den klare uttalelsen Frps politiske rådgiver kommer med når han sier: «Alle er innforstått med at det er nytt tunnelløp som er lagt til grunn», og at «det er et tilbakesteg å bygge en ny bro».

Det betyr at Rikard Knutsen som sitter for Frp i kommunestyret, har skiftet mening og nå er på linje med sine venner i regjeringen.

Han støtter opp om meningen til Høyre-ordføreren i Røyken, Eva Norén Eriksen, som: «frykter at uten nytt tunnelløp blir det problematisk for både næringsliv og private», og «mener at vi bare kan bygge tunnel først, så en bro».

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Så enkelt kan det sies av en ordfører som vet hvordan våre felles skattepenger skal brukes.