Organisasjonen Bedre Veier gir en solid begrunnelse for sin klage og hevder at stigningen blir for bratt og at den ikke tilfredsstiller EUs krav om stigning på maks 5 prosent.

Les også: Tunnel eller bro?

Les også: Bro eller tunnel?

Organisasjonen klager inn vedtaket til fordel for en trygg og sikker bro noen kilometer unna.

Riksvei 23 som er en helt nødvendig avlastningsvei for trafikken inn til Oslo, vil med regjeringens forslag bli utvidet med en ny bratt tunnel under Oslofjorden.

Den vil bli minst like mye utsatt for branner og stengninger som dagens tunnel.

Det betyr at en ny bratt tunnel ikke vil være et veiprosjekt for fremtiden.

Det kunne selvfølgelig blitt en bedring hvis tunnelen hadde blitt bygd etter de krav EU vedtok i 2007 om stigning.

Men regjeringen ville heller søke om dispensasjon fra reglene, noe de fikk innvilget, med begrunnelse fra EU om at en ny tunnel måtte sees på som et tilbygg.

Et dyrt sådan med et kostnadsoverslag på cirka 7 milliarder kroner.

Hva som har foregått i søkeprosessen har jeg ingen formening om, men regjeringen har neppe fortalt om hvor dårlig Oslofjordtunnelen fungerer.

For da måtte regjeringen kommet med faktaopplysninger om at Oslofjordtunnelen er en av landets mest ustabile veiprosjekter med sine mange stengninger, og ofte er utsatt for branner.

Men hvis regjeringen hadde et ønske om å tåkelegge disse problemene og påstå at dette vil løses ved at det bygges en ny bratt tunnel ved siden av den vi har, blir det en grov forenkling av de faktiske forhold.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Vi er mange som setter pris på klagen til ESA fra Organisasjonen Bedre Veier.