Forsikringen kommer etter at en skrekkfilm viser store ødeleggelser ved et jordskjelv i Oslo-området.

Er forsikringen ment å berolige de mange som mener at en bro er en bedre løsning for en kryssing over Oslofjorden enn en usikker tunnel?

Direktøren vet godt at et jordskjelv ikke er menneskeskapt og dermed nærmest umulig å forebygge.

Verre er det med de «krefter» som mennesker har full kontroll på, som veidirektøren likevel vil trosse når han går inn for at det bygges en ny lang og bratt tunnel som ikke er godkjent av EU systemet.

Statens vegvesen som Gustavsen leder, har anbefalt at det bør bygges en bro for kryssing av Oslofjorden. Fordi en ny lang og bratt tunnel vil i likhet med den som ligger der i dag, være utsatt for branner.

Den vil ikke få den stabilitet som et moderne veianlegg krever, på grunn av sine mange stengninger.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt