Det er noe alle er enig i, men ikke i regjeringens hovedargument om at dette nås ved at det bygges et nytt bratt tunnelløp.

Les også: Klage på ny Oslofjordtunnel

Les også: Tunnel eller bro?

For det har kommet mange advarsler både fra fagfolk og andre mot det å bygge en ny bratt tunnel tett ved siden av den som ligger der i dag. Disse advarslene har samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fra Frp ikke tatt hensyn til. Selv om de som har vært mest tydelige er samferdselsministerens egne fagfolk i Statens vegvesen, som mener at en bro er mer sikker og miljøvennlig.

To av medlemmene i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Venstres Abid Raja og Høyres Nils Aage Jegstad, sa i valgkampen at en ny bratt tunnel kan bygges umiddelbart og stå ferdig senest i 2022.

Mens Anne-Grethe Nordal fra Statens vegvesen, på et orienteringsmøte om Oslofjordtunnelen, sa at en ny bratt tunnel vil kunne stå ferdig tidligst 2025. Det betyr at bygging av en bro eller en tunnel vil kunne stå ferdig omtrent likt.

Regjeringen talsmenn har prøvd seg på å bløffe velgerne før, og nå går den ut og argumenterer med at en ny bratt tunnel vil bli både raskere og bedre å bygge enn en bro. Hovedproblemet med dagens tunnel, at den er for bratt og utsatt for brann, mener regjeringen vil forsvinne bare en ny bratt tunnel står ferdig.

Dette blir for drøyt, og det er det ikke mange av dem som bruker tunnelen, som tror på det. Førerne av de store lastebilene ser problemene best, og de mener at en ny bratt tunnel er et stort tilbakesteg for et fremtidsrettet veiprosjekt.

Derfor bør det ikke bygges et gammeldags veianlegg som ikke tilfredsstiller EU-krav om stigning. Der man ikke engang har muligheter til å kunne planlegge en god togforbindelse inn til Osloregionen.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Det er nok ingen som tror at regjeringen vil forandre på sitt standpunkt. Brotilhengernes siste håp er at anken til EU fra tidligere ansatte i Statens vegvesen når frem.