Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Oslofjordbanen, så klart!

Artikkelforfatteren mener det er på høy tide å knytte toglinjene på begge sider av Oslofjorden sammen. Her fra Spikkestad stasjon.

Artikkelforfatteren mener det er på høy tide å knytte toglinjene på begge sider av Oslofjorden sammen. Her fra Spikkestad stasjon.

FOTO: JOAKIM S. ENGER

I Budstikka 21. juli står fire initiativrike Høyre-damer på bussholdeplassen i Sætre og argumenterer for et trafikalt kollektivløft for hele Asker. Bra! Men, som de fremhever, sliter den nye kommunen med sterkt trafikkerte veier. Det er forbannelsen når man bor på ei halvøy som vår.

Den åpenbare strategiske og miljøvennlige løsningen på dette kroniske problemet er å knytte eksisterende toglinjer på vestsida og østsida av fjorden sammen i en ringbane. Men det vil kreve både fremsynthet, langsiktighet, samarbeid, og en hel del penger.

I 2014 utarbeidet Statens vegvesen, Kystverket og Jernbaneverket en såkalt Konseptvalgutredning (PUH!, nei, KVU) for kryssing av Oslofjorden. Denne utredningen så på mulige løsninger i hhv. de nordre, midtre og søndre delene av fjordområdet, og drøfter nærmere fire konsepter kalt «Forbedret fergesamband», Hurumforbindelsen», «Bru Moss-Horten» og «Tunnel Moss-Horten». 

KVUen anbefaler å utrede videre en fast veiforbindelse mellom Moss og Horten i kombinasjon med bro eller tunnel nær dagens Oslofjordtunnel. Utredningen ble fulgt opp i 2015 av en ekstern kvalitetssikringsstudie (såkalt KS1), som i hovedsak kom til samme konklusjoner.

Den eneste stedet KVUen drøfter muligheten for jernbanekryssing over fjorden er under Konsept 2, «Hurumforbindelsen», med vei- og jernbanebro mellom Vestby og Filtvet (og jernbane videre til Sande i Vestfold). En slik jernbane vil kunne gå inn i en regional ringbane.

Oppsummeringsvis hevdes det at det ikke er marked for en jernbane over Oslofjorden, men det sies også: «På lengre sikt kan det likevel være aktuelt å vurdere en Oslofjordkryssing over Hurum i det videre arbeidet med å utvikle jernbanen, for eksempel som et strategisk grep for langsiktig utvikling av areal- og transportsystemet i Oslo-området.» 

Etter fremleggingen av KVUen i 2014 har meninger, debatter og vedtak på forskjellig nivå i politiske organer og interesseorganer gått på kryss og tvers både over og under fjorden, men fokus har overveiende vært på den nordlige korridoren.

Selv om en fremtidig ringbane vil ligge langt frem i tid, mener jeg at det bør tas høyde for dette i den nye kommuneplanen frem mot 2032

Konseptvalgutredningen tenker mest «tvers over», og mindre «sirkulært». Den går heller ikke ned på kommunenivå. Det er likevel påfallende at utredningen ikke drøfter muligheten for en indre ringbane rundt fjorden. Både Asker og Follo har allerede fiks-ferdige jernbaner et godt stykke på vei.

Det er åpenbart at ethvert fremtidig vedtak om trafikkmessig kryssing av Oslofjorden vil få enorm innvirkning på arealplanlegging og samfunnsforhold i hele den nye Asker-kommunen. Selv om en fremtidig ringbane vil ligge langt frem i tid, mener jeg at det bør tas høyde for dette i den nye kommuneplanen frem mot 2032. Det kan utløse nye og kreative tanker for en miljøforsvarlig utforming av vår felles fremtid.

Som innspillet i Budstikka viser, vil det være mange og viktige trafikale spørsmål i Asker som må løses før en ringbane kan bli en realitet. Men Høyredamene ønsker vel ikke å bli stående på perrongen i Røyken den dagen toget for Oslofjordbanen går?

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.