Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Opprett fredningssoner for hummer i Bærum

– Vi valgte skjærgården utenskjærs Ostøya og omkring Gåsøya som Bærums hummerfredningsområde, inkludert de tre skjærene Gåsungene, som er Bærums sørligste punkt, skriver innsenderen.

– Vi valgte skjærgården utenskjærs Ostøya og omkring Gåsøya som Bærums hummerfredningsområde, inkludert de tre skjærene Gåsungene, som er Bærums sørligste punkt, skriver innsenderen.

Når man er ute i Bærums pittoreske skjærgård på høsten, må man kjøre båt i sikksakk mellom hundrevis av hummerteiner. 

Slik var det ikke i gamle dager (jeg definerer gamle dager til 1980-årene). Det virker opplagt at en slik etterstrebelse er lite bærekraftig på sikt.

At et overaktivt hummerfiske ikke er bærekraftig, har Fiskeridirektoratet også oppfattet. De har derfor sendt ut en oppfordring om at alle kystkommuner skal etablere fredningsområder for hummer. 

Likelydende oppfordring gjentas i Klima- og miljødirektoratets tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord. Denne kom i mars. 

Asker kommune har nå etablert en hummerfiskefri sone, Nesodden kommune likeså. 

– En fredningssone vil være gunstig for hummerbestanden på lang sikt, skriver innsenderen.

– En fredningssone vil være gunstig for hummerbestanden på lang sikt, skriver innsenderen.

Foto: Ulf Hansen

Jeg oppfordrer til, via Naturvernforbundet i Bærum, at også Bærum kommune oppretter et område av utskjærgården der vi kan overlate sjøbunnen til de som trenger den mest – hummeren selv.

Vi valgte skjærgården utenskjærs Ostøya og omkring Gåsøya som Bærums hummerfredningsområde, inkludert de tre skjærene Gåsungene, som er Bærums sørligste punkt. 

Forskning om fredningsområder viser at fredningen har positiv effekt på bestanden av hummer i områdene, også på naboområdene på grunn av utvandrende bestandsoverskudd. Det foreslåtte området grenser nesten til området som Asker kommune har foreslått utenfor Langåra. Nærheten til dette området vil gi en synergieffekt.

Det foreslåtte fredningsområdet har varierte bunnforhold; steinrabber, skjellbanker, tangsubstrat og mudderbunn, inkludert grunner med ulik dybde. Vi prioriterte ytre skjærgård på grunn av vannkvaliteten. Det er ikke kommersielt fiske i foreslått område.

En synergieffekt av hummerfredningssone på Gåsungene er at dette er Indre Oslofjords viktigste marine våtmarksområde med store mengder andefuglarter på høsttrekk og vinterstid, samt steinkobbe, som bruker området som hvileplass.

En hummerfredningssone vil redusere menneskelig aktivitet i et område verdifullt for en rekke marine dyrearter for øvrig.

I henhold til Fiskeridirektoratets forslag er det kommunen som må ta initiativ til å sette i gang en prosess med sikte på å etablere et fredningsområde for hummer. Jeg oppfordrer Bærum kommune til å behandle forslaget og sende det over til Fiskeridirektoratet for vurdering.

Det er mulig at et slikt forslag skaper rabalder på høstens hummerlag, men en fredningssone vil være gunstig for hummerbestanden på lang sikt. 

Slik tjener også fremtidens hummerlag på en kløktig forvaltning av en felles ressurs. Det er aldri klokt å overbeskatte noen naturbestand. 

Naturvernforbundet i Bærum oppfordrer kommunen til å ta initiativ overfor Fiskeridirektoratet og slik gjøre oss i stand til å bevare og styrke hummerbestanden i Indre Oslofjord for fremtiden.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.