Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Ønsker kommunen trygge og trafikksikre veier?

– Høy fart, utforkjøringer og farlig rygging på glatta er hverdagskost vinterstid, skriver innsenderen. Her fra en utforkjøring med lastebil i Isi-området.

FOTO: PRIVAT

Statens vegvesen har en nullvisjon for ulykker, og det gjøres mye arbeid for at veistrekninger skal bli mindre farlige. Håndboken N-100 Veg og Gateutforming er sentral. På basis av denne etablerer norske kommuner egne tilpassede Vegnormaler. Slik Bærum gjorde i 2013, og det ble vedtatt at kravene også gjelder ved endringer langs eksisterende veinett.

Bratte stigninger innebærer forhøyet ulykkesrisiko, særlig i kombinasjon med tungtrafikk. N-100 sier at «Adkomst til næringsområder bør ha stigning på maksimalt 6%».

Bærum kommune har bevilget seg opp til 8 prosent på samleveier til næring, og hele 10 prosent på atkomstveier til næring. Dette er fastsatt i den juridisk bindende Vegnormalen. 

Forskjellene er betydelige hva ulykkesrisiko angår. Verre blir det når heller ikke disse vedtatte begrensningene respekteres av administrasjonen i Bærum kommune.

Trafikken til Isi-området har avkjøring fra E16 nord for Skuitunnelen. Den spres videre på tre veier, deriblant østre og vestre vei opp og forbi miljøparken. Alle tre er såkalte samleveier og har stigninger på 10 prosent og mer. 

Dette merkes. Høy fart, utforkjøringer og farlig rygging på glatta er hverdagskost vinterstid. Sjåførene og vi som bor her, er redde. Bærum kommune ønsker kraftig økning av tungtrafikken i disse områdene.

Trafikksikkerhetshåndboken definerer Samleveg: «Veg for motorkjøretøy som samler trafikk fra to eller flere atkomstveger. Samleveger danner det nest laveste trinn i vegnettet for motorkjøretøy». 

Videre om Atkomstveg: «Veg som gir atkomst til tilstøtende eiendommer».

Veiene øst og vest for Isi miljøpark er derfor samleveier, fordi de er felles ferdselsårer til flere virksomheter, gårder og boliger.

Kommunens problem er at Vegnormalen ikke tillater industrietablering der det er brattere enn 8 prosent stigning på samleveier, og den omdefinerer derfor samleveiene rundt Isi til atkomstveier – for slik å kunne tillate seg 10 prosent stigning. Dette er uredelig, og ødeleggende for trafikksikkerheten.

Spør en trailersjåfør hva forskjellen mellom 6, 8 og 10 prosent stigning utgjør vinterstid

I tillegg er kommunen freidige nok til å hevde at fartshumper ikke kan anlegges fordi området er et par prosentpoeng brattere enn statens anbefaling i N-100. Men sterk tungtrafikkøkning der det er minst 4 prosentpoeng for bratt i henhold til samme anbefaling, synes Bærum kommune er greit. 

Spør en trailersjåfør hva forskjellen mellom 6, 8 og 10 prosent stigning utgjør vinterstid! Den er enorm. Fartshumper avvises åpenbart ikke fordi det er for bratt, det avvises fordi kommunen vet at tungtrafikken må ta fart for å komme opp bakkene vinterstid.

Slik undergraver Bærum kommune nullvisjonen og lokal trafikksikkerhet.

Administrasjonen i Bærum kommune ønsker at Franzefoss Gjenvinning flyttes til Isi miljøpark, koste hva det koste vil. Høringsinnsigelsene angående flytteplanene er kun sandpåstrøing. De viktige problemene unngås eller omskrives. Dette kan koste menneskeliv.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.