Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Ønsker gode og felles løsninger på Føyka og Drengsrud

Slik ser det ut på Drengsrud/Borgen-området ut nå, med to 11-baner, en 7-bane, sandvolleyballbane og ballbinge/basketbane. 

Foto: ASKER KOMMUNE

I Budstikka 2. juli spør formann i Skiklubben om de skal skremmes fra Føyka til Drengsrud. Det korte svaret på det er nei. Et litt lengre svar kommer her.

Kommunen har bestemt seg. Tirsdag 9. april 2019 vedtok kommunestyret i Asker å inngå avtale med Asker Skiklubb om salg av deler av Føyka og etablering av Drengsrud idrettspark. Nå er det opp til Skiklubben å gjøre sin beslutning som krever 2/3 flertall i to påfølgende ekstraordinære årsmøter. Disse er planlagt høsten 2019. Hos begge parter er det demokratiet som gjelder.

Det er generell enighet, oppfatter jeg, om at en forutsetning for gode beslutninger er god, riktig og tilgjengelig informasjon om konsekvenser av beslutninger. Det finnes mye informasjon om saken – blant annet på kommunens nettsider, i saksdokumenter, i Askerposten og i ulike artikler i Budstikka. Vi har hatt dialog med Skiklubbens eget forhandlingsutvalg i utviklingen av mye av denne informasjonen.

Avtalen som er fremforhandlet mellom kommunen og Skiklubben er et resultat av en lang, felles prosess og tett samarbeid over mer enn 10 år. Vi har hatt gode prosesser, det har vært diskusjoner og det har vært vilje til å gi og ta for å komme frem til den avtalen som ligger der i dag og som Kommunestyret vedtok. Og avtalen, slik den ligger nå, fremstår som balansert og ivaretar begge parters målsettinger.

Som rådmann er jeg ikke i tvil om at en enighet om å gjennomføre avtalen vil ha svært stor betydning for Asker-samfunnet, for Asker kommune, Asker Skiklubb og andre idrettsmiljøer i Asker. Avtalen innebærer at det blir flere idrettsanlegg enn i dag, som blir tilgjengelige for innbyggerne, i tillegg til at de blir nye og oppgraderte. Her blir det rom for aktivitet for mange ulike aktiviteter og idretter. Noen av anleggene vil være eid av kommunen og noen av Asker Skiklubb. Til sammen vil dette utgjøre Drengsrud idrettspark.

For Asker kommune vil avtalen samtidig legge grunnlag for en bymessig og urban videreutvikling av Asker sentrum, med både kollektivnære boliger, kontorer og et variert handels/servicetilbud, samt rause parkarealer og Askerelva som et identitetsbærende landskapselement. Føykas lange tradisjon som arena for aktivitet og idrettsglede, vil videreforedles, og Asker sentrum som et levende og godt sentrum, vil videreutvikles. Dette vil gi mange nye og gode muligheter for hele Askers befolkning.

Jeg forstår at driftsøkonomi er et vesentlig punkt for Skiklubben. Et eventuelt salg av Føyka vil gi klubben inntekter og en betydelig egenkapital som kan forvaltes på en måte som sikrer en langsiktig og god økonomi til drift av nye og moderne idrettsanlegg.

Som del av rådmannens oppdrag, ble det for kort tid siden lagt frem et notat som viser konsekvensene av å bli på Føyka, dersom Skiklubben skulle velge det. Jeg går ikke i detalj om dette her, men det er viktig å si at det var et ønske blant annet fra styret i Skiklubben, om å ha tilgang på nødvendig informasjon også om «bli-på-Føyka-alternativet» i forkant av behandling av saken i sine to årsmøter.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.