Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Ønsker bedre rammer for fengselsbetjenter

– Vi ønsker å fortsette å styrke norsk kriminalomsorg, til beste for både ansatte og innsatte, skriver justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

– Vi ønsker å fortsette å styrke norsk kriminalomsorg, til beste for både ansatte og innsatte, skriver justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Foto: TORBJØRN TANDBERG

I Budstikka 30. juni anklager tillitsvalgte ved Ila fengsel meg for å svikte ansatte i kriminalomsorgen. Jeg er enig i at fengselsansatte er en utsatt yrkesgruppe som vi bør vurdere å gi bedre rammer enn i dag. 

Derfor ønsker vi å vurdere om ansatte i kriminalomsorgen skal få de samme rammene for yrkesskadeerstatning som det nå legges opp til for politiet.

Stortinget har nylig behandlet forslag fra regjeringen om en endring i politiloven som skal sikre ansatte i politiet rett til full erstatning for skader som skjer under pålagt operativ trening, og som ikke dekkes etter yrkesskadeforsikringsloven. 

Samme problemstilling kan også gjelde for ansatte i kriminalomsorgen, som har et lignende behov for å trene realistisk og med bruk av fysisk makt.

Kritikken fra de tillitsvalgte blir derfor litt upresis når vi nå skal sette ned en arbeidsgruppe etter mønster fra arbeidet med ordningen for ansatte i politiet for å se på lignende regelendringer rettet mot ansatte i kriminalomsorgen.

Jeg tar selvsagt de ansattes opplevelse av sin jobbhverdag på alvor. Jeg vet at de innsatte er en mer krevende gruppe i dag enn tidligere.

Samtidig er det slik at kriminalomsorgen er styrket på flere områder siden 2013. Bevilgningene har økt med om lag 1,3 milliarder kroner.

Det er et økende behov for høy kompetanse i kriminalomsorgen, og vi ønsker faste ansatte og færre timebetalte. 

I en sammenstilling fra Europarådet fremkommer det at Norge har færrest innsatte i forhold til ansatte sammenlignet med tilsvarende land. Mens det var 0,8 innsatte per ansatt i Norge i 2020, var tilsvarende tall for Sverige 0,9, Danmark 1 og Finland 1,2.

Regjeringen har satset på rehabilitering og nybygg av fengsler. Totalt er det brukt 1,3 milliarder kroner på rehabilitering og rundt 2,25 milliarder kroner på nybygg.

Vi ønsker å fortsette å styrke norsk kriminalomsorg, til beste for både ansatte og innsatte.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.