Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Omsorg for demente

KOMITÉLEDER: – De nye boligene for eldre bør bestå av små hus som er integrert i annen bebyggelse. De bør ligge i tilknytning til knutepunktene. Utsikt til mennesker er viktigere enn utsikt til natur, skriver Torleiv Ole Rognum, som er leder av helse- og omsorgskomiteen i Asker kommunestyre.

Helse. Hvordan skape et demensvennlig samfunn?

«Hva er beste omsorg for demente og deres pårørende? var tema på et møte i Verkstedet til NaKuHel på Sem i Asker siste uke.

Les også: Nødropet fra en demensavdeling i Bærum

Les også: Demensomsorg og bemanning

Det finnes ikke sikre tall, men antagelig er det rundt 2.000 medborgere med demenslidelse i Bærum og rundt 1.000 i Asker.

Dersom det ikke skjer et medisinsk gjennombrudd som kan forebygge eller behandle utviklingen av Alzheimers sykdom, vil antallet demente øke radikalt i årene som kommer.

Rundt 25 prosent av mennesker over 80 år har en demenslidelse. Hos noen starter sykdommen allerede i 60-årsalderen.

Alzheimer er en snikende sykdom som begynner med manglende orientering for tid og etter hvert sted, og kan ende opp med at personen ikke gjenkjenner sine nærmeste.

Tidligere varaordfører i Asker, Odvar Omland, beskriver utviklingen av demenssykdommen på en saklig og samtidig var og følsom måte: «Tom stol – tom seng. Alzheimer og samliv.»

Begynnende demens krever andre tiltak enn langt kommet demens. Sosial og fysisk aktivitet bremser utviklingen og motvirker den depresjonen som ofte melder seg med frustrasjonen over ikke å mestre livet og omgivelsene.

I Asker er det dagsenter for yngre demente på Åstad gård, Solgården har et dagsenter, og NaKuHel har et spennende tilbud for mennesker med begynnende demens som er fysisk spreke. Her går man turer og har et hyggelig fellesskap tilpasset deltagernes funksjonsnivå og behov.

Mer fremskreden demens krever en annen tilnærming. Bærum kommune bygger en demenslandsby på Dønski med 158 bo- og behandlingsplasser.

Den skal få mange mindre bygninger, hage og uterom, grendehus og kafé, butikker, klubber og aktivitetslokaler.

Modellen er fra Nederland der bestyreren på et sykehjem stilte seg selv følgende spørsmål: «Ville jeg at min far skulle ha bodd her? Ville jeg selv ha bodd der?» Svaret var NEI!

Så ble lange korridorer delt opp, og etter hvert kom det opp små hus, tørrmatlageret i bodene ble erstattet med selvbetjeningsbutikk, det kom gourmetrestaurant og teatersal. Uterommet fikk gangstier og hyggelige små butikker.

Askers helse- og omsorgskomité har vært i Århus for å studere deres løsning for et demensvennlig samfunn.

Der satser de på integrering. Folk må lære seg å omgås demente på en god og verdig måte. Man har utnevnt biskopen, borgermesteren, brannsjefen og politisjefen til demensambassadører.

Butikkmedarbeidere, bussjåfører og andre som treffer mange mennesker, har fått opplæring i vennlig å takle situasjoner som kunne blitt pinlige og å ha et vennlig kroppsspråk. Dette må vi også gjøre i Asker.

Langt fremskreden demens er utfordrende. Familien trenger avlastning, også på kvelder for at for eksempel en ektefelle kan komme litt ut og ha et sosialt liv.

Vi i Asker bør i hvert fall ikke bygge store sykehjem på usentrale steder. De nye boligene for eldre bør bestå av små hus som er integrert i annen bebyggelse. De bør ligge i tilknytning til knutepunktene. Utsikt til mennesker er viktigere enn utsikt til natur.

Anleggene bør spres over hele kommunen slik at beboerne kan beholde sitt normale nettverk i nabolaget. Vi bør la oss inspirere av Bærum og bygge mindre hus med pent opparbeidede uteområder med spaserstier og møteplasser, kafeer og små butikker. Det vil koste penger.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Asker bruker store summer på flotte idrettsanlegg. Det er bra, men i tider med økonomiske tilstramminger må det være riktig å prioritere de eldre og medborgere med nedsatt funksjonsevne. Det er lettere for unge mennesker å forflytte seg til idrettsanleggene enn for eldre å reise langt for å besøke sine venner i omsorgsboligene og sykehjemmene.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.