Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Omfavner plussby

STATSRÅD: - Når Ketil Solvik-Olsen på vegne av regjeringen nå oppfordrer Bærum og Akershus fylkeskommune til å utrede en slik løsning fra Sandvika til Avtjerna, ser vi på ett av verdens mest spennende og innovative kollektivprosjekter, skriver innsenderen.

Drømmen om Europas første plussby på Avtjerna løftes frem av en visjonær samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Når Avtjerna ikke skulle få togstasjon, får vi likevel en uventet fantastisk løsning; en egen kollektivtunnel til Sandvika for uttesting av høyteknologiske og miljøvennlige mobilitetsløsninger.

Initiativet er overraskende og gledelig.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Vi applauderer regjeringens offensive og fremtidsrettede initiativ knyttet til utnyttelse av Ringeriksbanens servicetunnel som kollektivtrasé for ett av Bærums og Osloregionens største byutviklingsprosjekter.

Vi trenger fremoverlente politikere som tør å satse på ny teknologi for å skape fremtidens smarte byer og mobilitetsløsninger.

«Regjeringen åpner for at lokale myndigheter og kollektivselskap sammen med staten ser på muligheten for å bruke servicetunnelen til en fremtidig Ringeriksbane som trasé for høyteknologiske bussløsninger», uttalers amferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Å gjøre Avtjerna til testområde for smarte mobilitetsløsninger underbygger våre planer om å bygge Europas mest miljøvennlige og moderne by, Sollihøgda plussby.

Gjennom det siste halve året har vi sett et bredt politisk engasjement, enighet og tydelighet knyttet til hvorfor Avtjerna er et svært viktig utviklingsområde for Osloregionen.

Å bygge en by der man nyttiggjør seg miljøvennlig og smart teknologi fra bunnen av har skapt ringvirkninger og entusiasme langt utover Norges grenser allerede.

Når Solvik-Olsen på vegne av regjeringen nå oppfordrer Bærum og Akershus fylkeskommune til å utrede en slik løsning fra Sandvika til Avtjerna, ser vi på ett av verdens mest spennende og innovative kollektivprosjekter.

Inspirasjonen kommer kanskje fra SpaceX, Solar City og Tesla-leder Elon Musks grensesprengende prosjekt The Boring Company som bygger transporttunnel under Los Angeles.

En slik løsning kan muliggjøre dør-til-dør-transport, samt redusere reisetid, ulykker og klimagassutslipp.

I tillegg vil det gi en åpenbar økt utnyttelse av milliardinvesteringen Ringeriksbanen.

Bærum kommune er trolig Norges beste miljøkommune med en imponerende merittliste og stor kompetanse. Bærum kommune er godt rustet til å realisere regjerings initiativ og visjon for Sollihøgda plussby.

Sammen skal vi ikke bare lage fremtidens bosted på Avtjerna, men også vise hvordan vi kan bli best til å ta i bruk smarte og miljøvennlige mobilitetsløsninger.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Dette bidrar til å opprettholde Norges renomme som ledende innen bruk av klima- og miljøteknologi.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.