Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Om politisk lederskap i samspillet mellom politikk og administrasjon

– Vi har stor tillit til at kommunedirektøren og hans administrasjon gjør en god jobb for å gjennomføre og følge opp alle politiske vedtak. Også i saken om Åmotåsen, skriver ordfører Lene Conradi og utvalgsleder Håvard Vestgren.

– Vi har stor tillit til at kommunedirektøren og hans administrasjon gjør en god jobb for å gjennomføre og følge opp alle politiske vedtak. Også i saken om Åmotåsen, skriver ordfører Lene Conradi og utvalgsleder Håvard Vestgren.

FOTO: PRIVAT

I kjølvannet av en del medieinnlegg om Åmotåsen gjør vi oss noen refleksjoner rundt ansvar, myndighet, rolleforståelse og samspillet mellom det politiske og administrative.

Kommunens politiske ambisjoner med Åmotåsen er tydelige. I tråd med boligpolitisk strategi vedtok de folkevalgte at 40 prosent av boligene skal selges til 10 prosent under markedspris beregnet ut fra prisen på kjøpstidspunktet for tomten (konsumprisindeksjustert frem til salg til den enkelte kjøper). 

Hensikten var å teste ut en ny avtalemodell som skulle bidra til å sikre rimelige boliger for førstegangsetablerere som vi vet har vanskelig for å komme seg inn på markedet i Asker.

Et spennende nybrottsprosjekt. Nå registrerer vi at det er blitt en juridisk konfliktsak der kommunedirektøren beskyldes for å vri seg unna politiske vedtak.

Kommunedirektøren skal følge opp politiske vedtak og gjennomføre de avtaler kommunen har inngått. Det riktige er derfor å gjøre som kommunedirektøren sier han vil, legge saken frem for politikerne så vi kan få mulighet til å se på den på nytt i lys av nye forutsetninger. 

At vi som politikere kan ha en annen mening om saken enn kommunedirektøren, er helt greit, men det er ikke greit å fremstille det som om administrasjonen ikke følger opp politiske vedtak før man har fått alle fakta på bordet.

Godt politisk lederskap er å fatte gode, velbegrunnede vedtak til beste for innbyggerne og samfunnet. Politisk lederskap er også å ha tro på, og tillit til, at kommunedirektøren og hans administrasjon faktisk følger opp og gjennomfører vedtakene på beste måte.

Kommunedirektøren handler på oppdrag fra oss folkevalgte, enten gjennom myndighet vi har gitt han, eller gjennom direkte vedtak. Det er en sunn og riktig rollefordeling.

Som folkevalgte har vi et ansvar som overordnet arbeidsgiver for kommunedirektøren og alle ansatte i kommunen.

For å opprettholde en gjensidig forståelse og respekt for hverandres roller og ansvar, må vi lytte, sette oss inn i sakene, utfordre hverandre, følge opp og ha tro på at de ulike rollene gjør sitt beste for å sikre nettopp den helhetlige utviklingen av lokalsamfunnet til beste for alle innbyggere. 

Dette samspillet forutsetter tillit – det er ikke uten grunn at ordet tillit kan leses fra begge sider – det må også praktiseres begge veier.

Vi har begge stor tillit til at kommunedirektøren og hans administrasjon gjør en god jobb for å gjennomføre og følge opp alle politiske vedtak. Også i saken om Åmotåsen.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.