Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Om kvalitet i barnehagene

Kai Erik Lund er oppvekstdirektør i nye Asker.

Foto: KNUT BJERKE

Danel Hammer gir i Budstikka 17. september uttrykk for bekymring for kvaliteten i barnehagene. Jeg kan forsikre foreldre om at kommunen hele tiden er opptatt av kvaliteten i barnehagene, at barna skal være trygge og ha en god hverdag i kommunens barnehager også i nye Asker.

Når det gjelder åpningstider så fastsettes disse innenfor barnehagelovens rammer og kommunens vedtekter. Flertallet av kommunale barnehager i Asker har åpningstid kl. 7:30-17. Én har åpningstid 7–17. I Hurum og Røyken er åpningstiden kl. 7–17.

Rådmannen foreslår at dagens åpningstider i de kommunale barnehagene videreføres. Kommunestyret kan fastsette åpningstiden innenfor 10 timer pr. dag. Det betyr at barnehagene i nye Asker kan ha noe ulik åpningstid i tråd med dagens praksis. Fra 1. januar 2020 blir det som hovedregel dagens åpningstider i den delen av den nye kommunen som omfatter «gamle» Asker kommune. For den delen av den nye kommunen som dekker «gamle» Røyken og Hurum videreføres utvidet åpningstid pga. dokumentert lang reisetid til jobb for mange småbarnsforeldre.

Hver barnehage får i utgangspunktet en økonomisk ramme, og må organisere arbeidet innenfor denne. Dersom det vedtas at kommunen skal legge til rette for utvidet åpningstid i deler av kommunen, så kan dette eventuelt innarbeides i tilskuddsmodellen til barnehagene. Her vil blant annet pedagognorm og bemanningsnorm være veiledende.

Som Hammer skriver, har kommunen sendt på høring nye vedtekter for barnehagene. Kommunen som barnehageeier må fastsette vedtekter i tråd med barnehagelovens bestemmelser, og gjøre dette kjent for foreldre og foresatte. Dette er et ledd i å harmonisere barnehagetjenestene i nye Asker kommune. Her kan det være ulike synspunkter. Høringsrunden er nettopp lagt opp for å sikre at forskjellige meninger kommer frem, slik at vi finner de beste løsningene. Høringsfristen er 20. oktober, og alle høringsinnspill vil bli lest og vurdert. Endelig forslag til vedtekter skal vedtas så fort som mulig og senest i det første kommunestyremøte i 2020.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.