Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Oljenæringen må utvikles, ikke avvikles

– I Asker og Bærum sysselsetter olje- og gassnæringen nærmere 20.000 mennesker direkte eller indirekte. Disse arbeidsplassene kan ikke erstattes over natten, skriver Hans Andreas Limi fra Bærum, som er stortingsrepresentant for Frp og partiets 1.-kandidat i Akershus.

– I Asker og Bærum sysselsetter olje- og gassnæringen nærmere 20.000 mennesker direkte eller indirekte. Disse arbeidsplassene kan ikke erstattes over natten, skriver Hans Andreas Limi fra Bærum, som er stortingsrepresentant for Frp og partiets 1.-kandidat i Akershus.

Foto: KARL BRAANAAS

Olje- og gassnæringen er grunnsteinen for norsk økonomi, arbeidsplasser og verdiskapning.

Når regjeringen lar seg føre av venstresiden i olje- og energipolitikken, bidrar det til en usikker fremtid for Norges viktigste næring. Både nasjonalt og i Asker og Bærum.

Solbergregjeringen tok første skritt i feil retning da den lanserte sitt forslag til endringer i oljebeskatningen. Forslaget skaper mindre forutsigbarhet og større usikkerhet i vår viktigste næring. 

Én ting er forslaget i seg selv, men en annen ting er retningen regjeringen viser. Når man først har tatt det første skrittet mot dårligere vilkår for olje- og gassnæringen, blir terskelen for å ta nye skritt i samme retning vesentlig lavere, og vi kan bare frykte hva røde og grønne sosialister vil foreslå videre.

Samme dag som regjeringen kom med sitt forslag, la Rystad Energy frem sin rapport for olje- og gassnæringens bidrag til klima og miljø. Rapporten konkluderte med at en avvikling av norsk olje og gass med høy sannsynlighet vil føre til økte utslipp globalt. 

Norsk olje og gass bidrar til mindre forbruk av kull i europeiske land, samtidig som Russland og Saudi-Arabia skraper på døren for å ta over for norsk distribusjon av naturgass og olje.

Konsekvensen av en avvikling av næringen vil derfor bety mer penger og makt til Russland eller Saudi-Arabia, økte utslipp, mindre kontroll og veldig mye mindre penger til norsk velferd.

Olje- og gassnæringen er ikke bare viktig for vår velferd. Næringen er vel så viktig for norske arbeidsplasser, teknologiutvikling og kompetanseoverføring.

 I Asker og Bærum sysselsetter denne næringen nærmere 20.000 mennesker direkte eller indirekte. Disse arbeidsplassene kan ikke erstattes over natten.

Norge er i utgangspunktet et fornybart samfunn, kun 35 prosent av vårt energiforbruk er fossilt. 

Hvis vi skal klare å forsterke fornybarsektoren og bidra til å løse klimautfordringene, ikke bare i Asker og Bærum eller nasjonalt, men globalt, er vi helt avhengig av en næring med sterke finansielle muskler. 

Equinor alene planlegger fornybar investeringer på hele 23 milliarder dollar, og innen 2030 vil 50 prosent av deres investeringer være i fornybar energi. Norge er helt avhengig av de store aktørene på Fornebu og Lysaker for å kunne realisere fornybare energikilder som er lønnsomme for samfunnet.

Klimautfordringene løses ved å bruke fakta og fornuft, fremfor følelser og symbolikk. 

Når stadig flere partier sprer tvil om oljenæringens fremtid, til tross for at den skaper enorme verdier, arbeidsplasser og kutter globale utslipp, er det tydelig at politikerne har latt følelsene og symbolene trumfe fakta. 

Klimautfordringen fortjener løsninger som fungerer, fremfor tiltak som ikke har dokumentert effekt eller flytter utslipp over landegrensene.

Oljenæringen er vår viktigste næring – også i Asker og Bærum. Olje og gass skaper verdier, arbeidsplasser og reduserer utslipp. 

Vi må ta vare på de næringene vi har og jobbe for å kutte klimagassutslippene, i stedet for å drive dyr symbolpolitikk uten dokumentert effekt.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.