Skip to main content

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Økt kunnskap om skogbruk

De fleste skogsområder i Akershus er i dag svært tilgjengelig som rekreasjonsområder på grunn av aktiv skogsdrift gjennom etablerte skogsveinett, som brukes til skiløyper om vinteren og sykkelveier sommerstid.

Bevegelseshemmede er i stor grad avhengige av slike veier for å kunne få naturopplevelser.

Denne tilgjengeligheten fører med seg et økt påtrykk for stadig mer vern av skog i Akershus.

Andre brukerinteresser hevder et «eierskap» til skogen og opplevelser, som de hevder blir fratatt når det blir gjennomført hugst eller annen skjøtsel.

Mange grunneiere som gjør sitt beste for å drive egen skog, opplever dette som en belastning, til tross for at skogsdrift allerede har strenge regler for blant annet mengde og gjennomføring av uttak av tømmer, samt hensyn til viktige livsmiljø.

Les også: Meget stor skogbrannfare i Asker og Bærum

Les også: – Trær er meid ned av stor utbygger

Å verne skog kan i noen tilfeller være en klok avgjørelse. I Akershus har ca. 4 prosent av skogsarealet vernestatus, enten som naturreservat, landskapsvernområde eller punktvern.

I fremtiden blir man nødt til å vurdere skogsdrift som en aktiv faktor i en global sammenheng blant annet for å binde CO2. Norge har i dag en komplett verdikjede for videreforedling av skogressursene. Etterspørselen etter trevirke og annen biomasse fra skogen vil øke i årene som kommer, både i Norge og Europa, blant annet som følge av en mer offensiv klimapolitikk.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Skogens betydning for fremtidig utnyttelse av «grønn energi» og som egen næring settes på dagsordenen. For å oppnå forståelse for dette fra andre brukergrupper vil Akershus Senterparti sette ekstra fokus på dette i kommende år.

Det skal legges til rette for samarbeid med ulike aktører og interesseorganisasjoner for å heve kunnskapen og sette inn riktige tiltak. Blant annet bør det oppfordres til å ta tak i skogbruk som prosjektarbeid i skolene.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler