Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Også naturen trenger forutsigbarhet

Artikkelforfatteren påpeker at kommunedirektøren er i tvil om området Kveise ved Skui er egnet for utbygging.

FOTO: FINN OTTO KVILLUM

Budstikka hadde i desember 2019 to ledere om to utbyggingsprosjekter, begge på Tanumplatået. Den første gjaldt seks boliger i Vestmarkveien som hadde fått kommunestyrets velsignelse. Her minnet redaktøren om samarbeidsplattformen som Høyre, Frp, KrF og Venstre hadde gått sammen om etter kommunevalget. 

Der står det i avsnittet om areal- og boligpolitikk at de skal ivareta matjord, kulturminner og naturmangfold. Et knapt flertall i kommunestyret bestående av Høyre, Frp og KrF stemte for de seks boligene, mens Venstre stemte imot. Høyres nestleder i planutvalget forsvarte Høyres standpunkt med at området var avsatt til boliger i kommuneplanens arealdel og at de var bundet av det. Sagt med andre ord ville de være lojale og forutsigbare overfor utbyggeren. For øvrig er det feil at et område som er avsatt til utbygging det bygges ut. Det kan vurderes om det ligger til rette for det.

En annen sak som ennå ikke er avgjort er det store utbyggingsprosjektet på deler av eiendommene til gårdene Kveise og Skui. Her påpeker Budstikka i sin leder at dette prosjektet er i konflikt med regional plan for areal og transport, kommunens arealstrategi og nevnte samarbeidsplattforms passus om kulturminner, natur og dyrket mark. En annen side ved dette prosjektet er at da Tanumplatået fikk sitt kommunale vern i kommunedelplan for Tanumplatået og Hornimarka, ble planavgrensningen for Tanumplatået endret slik at de to gårdene kunne få oppfylt sine byggeplaner. Tanumplatåets grense ble stadfestet av kommunestyret i Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i 2010 og ble derved dessverre innsnevret i en plan hvis hensikt var å ta vare på Tanumplatået!

Området på eiendommene til gårdene Kveise og Skui er også avsatt til boliger i kommuneplanens areal og vi lurer på hvilket standpunkt samarbeidspartiene kommer til å ta i denne saken. Vil de legge mer vekt på forutsigbarheten for utbyggerne enn for naturen, matjorda og kulturminnene? Kommunedirektøren er i tvil om området er egnet for utbygging.

Fra utbyggerhold er det tidlige hevdet at verneinteressene må vike for andre samfunnsinteresser. Forhåpentlig er dette nå en foreldet holdning, for i den senere tid har verneinteresser og biologisk mangfold fått økt forståelse hos politikere. Kanskje tiden nå er inne til å revurdere flere av de utbyggingsplanene i Bærum som er på gang? Av disse bør nevnes:

  • Nye boliger på Godthaab Rehabilitering som skal legges i skogen inn mot grensen til Kolsås-Dælivann landskapsvernområde. Skogen der er høyst sannsynlig like verneverdig som i verneområdet.
  • Skogholtet ved Bekkestua Sør er klassifisert som lokalt viktig, men trues av adkomstvei til de planlagte boligene og ny barnehage.
  • Det foreligger store utbyggingsplaner på del av Gjettumveien 90 som også grenser til Kolsås-Dælivann landskapsvernområde. Her kan det være verneverdig natur som ennå ikke er undersøkt.
Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.