Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Og sva svarte Asker kommunestyre?

Mdg, Rødt og SV fremmet en felles interpellasjon i siste kommunestyremøte. Spørsmålet var om ordføreren ville legge et opprop til regjeringen frem for kommunestyret, «Hent barna ut fra Moria nå!» Kommunestyrer og hjelpeorganisasjoner over hele landet har skrevet under på tilsvarende opprop, og vi tenkte at Asker ikke kunne være dårligere.

Kommuneloven gir hjemmel for ordføreren til å avvise behandling av en ny sak som kommer på bordet i et kommunestyremøte. Denne hjemmelen brukte ordføreren, og ville ikke fremme saken, men inviterte til en debatt om vi skulle ta debatten om saken. Loven sier nemlig at dersom minst 1/3 av medlemmene krever det, kan saken komme opp til behandling likevel.

Det ble en lang runde. Høyres representanter uttalte seg mot å debattere. Kommunestyret hadde ikke noe med å drive med utenrikspolitikk. Arbeiderpartiets gruppeleder Granum sa at hans gruppe hadde diskutert saken inngående, men hadde kommet frem til at saken måtte avvises. Frps Johansen roste Arbeiderpartiet for deres klare standpunkt. Senterpartiets Else Marie Rødby og Venstres Elisabeth Holter-Schøyen holdt saklige og sterke innlegg for å ta debatten. Det ble referert til FNs bærekraftsmål og koronasituasjonen. Krfs Rognum viste til at det var kommet signaler fra regjeringen om at snart ville det komme avbøtende tiltak.

Voteringstemaet var altså om saken skulle behandles, og posisjonspartiene V, SP og Kr.f stemte for. Heder tog ære til dem for det. Jeg antar at Høyre ikke ønsket å komme i en situasjon der partimedlemmer kunne komme i en lojalitetsknipe hvis saken skulle behandles. Frps standpunkt er helt forutsigbart, og den eneste formildende omstendigheten ved at det ikke ble noen sak, er at vi slapp å høre uttalelser fra dem av Helgheim-typen om at dette var noe av det dummeste de hadde hørt. Hvorfor opposisjonspartiet AP ikke ville at kommunestyret skulle debattere selve saken, er noe uklart. Debatten går jo livlig for seg i Arbeiderpartiet, og på kommuneplan ellers i landet har engasjementet for

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.