Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Obos og havresekken

– Denne bunkeren er god dokumentasjon og en ypperlig anledning til å formidle til fremtidige generasjoner om den etter hvert mer og mer fjerne historien som krigstiden på Fornebo er, skriver innsenderen.

– Denne bunkeren er god dokumentasjon og en ypperlig anledning til å formidle til fremtidige generasjoner om den etter hvert mer og mer fjerne historien som krigstiden på Fornebo er, skriver innsenderen.

Foto: KARL BRAANAAS

Det ble i høst gjenoppdaget et stort og fantastisk kulturminne fra andre verdenskrig på Fornebo, nemlig en 113 meter lang, godt bevart underjordisk bunker med flere forgreninger.

Bunkeren er beskrevet her i avisa gjennom flere artikler og med mange bilder. 

Denne unike oppdagelsen fikk fylkeskommunen til å be om at reguleringssaken for området ble utsatt til de hadde fått sett på bunkeren, og etter befaring uttalte Viken fylkeskommune, avdeling for kultur, bygningsmiljø og landskap, 27. januar følgende:

«Fylkeskommunen vurderer at bunkeren har nasjonal kulturminneverdi, og vi vil sterkt anmode om at bunkeren, så langt det er mulig, søkes bevart i sin helhet. Vi anmoder om at anlegget i sin helhet reguleres til hensynssone vern av kulturmiljø i forbindelse med det pågående planarbeidet.

Vi anbefaler at kommunen i samarbeid med utbygger og arkitekt gjennomfører en mulighetsstudie med alternativer for vern og fremtidig bruk. En grundig dokumentasjon av anlegget og mulighetsstudiet bør inngå som del av det pågående planarbeidet, og endelig avklaring av byggeprosjektets utforming bør avvente til dokumentasjon og mulighetsstudien er gjennomført.»

Planutvalget i Bærum behandlet reguleringssaken for området 28. januar, men dessverre ble saken klubbet igjennom der uten vedtak om bevaring. Det ble likevel tatt forbehold, blant annet om dokumentasjon, og om at tiltakshaver det vil si Obos, skal gjøre mulighetsstudiet og vurdere bevaring av hele eller deler av bunkeren for ettertiden. Det ble åpnet for mulige reguleringsendringer før endelig rammetillatelse.

Rester etter det elektriske anlegget i bunkeren. – Altfor mye av kulturminnene etter andre verdenskrig på Fornebo er allerede borte, skriver innsenderen.

Rester etter det elektriske anlegget i bunkeren. – Altfor mye av kulturminnene etter andre verdenskrig på Fornebo er allerede borte, skriver innsenderen.

Foto: KARL BRAANAAS

Nå er det altså Obos som skal gjøre vurderingen. Ikke i samarbeid med kommunen som fylkeskommunen ba om, men alene. 

Dette kan bli som den berømte bukken og havresekken. Vi vet hva Obos mener. De har tidligere i kraftige ordelag bedyret at noen bevaring ikke er mulig uten at hele byggeprosjektet kneler og blir kraftig utsatt og fordyret. 

Det er å håpe at Obos er sitt ansvar bevisst i denne saken og ser på reelle alternativer for bevaring. Også hvis det vil koste noe. 

Altfor mye av kulturminnene etter andre verdenskrig på Fornebo er allerede borte. Denne bunkeren er god dokumentasjon og en ypperlig anledning til å formidle til fremtidige generasjoner om den etter hvert mer og mer fjerne historien som krigstiden på Fornebo er.

Overrask oss, Obos!

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.