Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Obos-boliger i skyggen

Disse boligene bygges for tiden i Finn Thorsagers vei på Fornebu.

FOTO: KARL BRAANAAS

Fornebu er det til nå bygget ca. 3.000 boliger på 40 prosent av arealet som er forbeholdt boliger. På restarealet skal det bygges ytterligere 8.000. Da blir det både høyt og trangt.

Obos skal på felt B9.6 (Storøykilen) bygge 375 leiligheter og (noen få) rekkehus på en tomt på 31,5 dekar. Vi befinner oss i det som på Fornebu-sjargong kalles «Parken». Bebyggelsen er fordelt på seks kvartaler. Mange av blokkene er på fem og seks etasjer.

På formannskapsmøtet 1. april var detaljregulering av feltet til første gangs behandling. Av planforslaget fremgår det at bebyggelse og uteområder skal ha høy bokvalitet og høy arkitektonisk kvalitet. Gode solforhold må sies å være viktig for høy bokvalitet. Her vil en del fremtidige kjøpere bli skuffet.

Har man ofret solforhold for høyere tomteutnyttelse?

I veiledningen til TEK 17 (Teknisk forskrift 2017) står det «Alle boenheter og felles uteareal bør være solbelyst minst fem timer hver dag ved vår- og høstjevndøgn». Dette er skrevet nettopp for å sikre boenheter gode solforhold, men er dessverre satt som anbefaling og ikke krav.

I KDP3 (kommunedelplan for Fornebu) kreves det at en andel av fellesarealene ute skal være solbelyst minst fem timer målt pr. 1. mai. Hvilket solgløtt får man da ved jevndøgn? Dette er betydelig svakere krav enn veiledningen.

Det er ikke angitt krav om antall soltimer for boenhetene. Det er derimot satt krav til minste bredde mellom fasadene på 1,5 ganger gesimshøyden, med minimum på 17 meter. Anbefalingen i veiledningen oppnås ikke med dette. Har man ofret solforhold for høyere tomteutnyttelse? Vi foreslo i formannskapet at det skulle redegjøres for solforholdene for boenhetene sammenlignet med veiledningen, men fikk kun 6 stemmer.

Gjennom detaljreguleringsplanene ser vi konsekvensen av å øke boligantallet på Fornebu fra 6.300 til 11.000. Dårligere bokvalitet er blant prisene man må betale for å få Fornebubanen på skinner. Bærum Senterparti prioriterer bokvalitet fremfor -kvantitet.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.