Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Nytt sykehus i Drammen – hva betyr det for Bærum?

– Vi tror ikke det lar seg gjøre å gjennomføre en så omfattende effektivisering uten at det går ut over pasienttilbudet på Bærum sykehus, skriver Stig Grydeland, som er ny leder av foreningen Venner av Bærum sykehus.

– Vi tror ikke det lar seg gjøre å gjennomføre en så omfattende effektivisering uten at det går ut over pasienttilbudet på Bærum sykehus, skriver Stig Grydeland, som er ny leder av foreningen Venner av Bærum sykehus.

Foto: TRINE JØDAL

Byggingen av nytt sykehus i Drammen har startet.

Venner av Bærum Sykehus synes det er bra at befolkningen i Vestre Viken får et nytt sykehus. Det arbeid som er gjort i prosessen så langt, fremstår som grundig og profesjonelt.

Det vi er mer tvilende til, er holdbarheten på kapasitet og gevinstrealisering/effektivisering.

Planlegging og bygging av nytt sykehus går gjennom flere faser og tar mange år. Prosessen skal sikre samsvar mellom beslutninger og planforutsetninger samt gi en demokratisk forankring.

Som for andre sykehusprosjekter baserer nytt sykehus i Drammen seg på fremskrivningsmodeller og beregninger basert på kvalifiserte hypoteser.

Mye endrer seg underveis. Sammensetningen av befolkningen endrer seg. Sykeligheten og behandlingsmetoder likeså. Medisinskteknisk utvikling og digitalisering påvirker fremtiden.

Flere funksjoner er foreslått flyttet til Bærum: Utvidet område for lokalsykehusfunksjon med del av Røyken, nevrologisk poliklinikk, poliklinikk for barn og ungdom samt noe areal innen mikrobiologi, farmakologi og medisinsk biokjemi.

Vi synes det er bra at dette er lagt til grunn som en planforutsetning.

Bærum sykehus er akuttsykehus og har også områdefunksjoner for plastisk kirurgi, fedmeoperasjoner, forebyggende medisin for barn, unge og voksne samt aldersmedisinsk kompetansesenter.

Bærum vil videre kunne bidra til effektivisering ved egen øyepoliklinikk og robotkirurgi. Injeksjonsbehandling er allerede besluttet utført ved Bærum, og robot vil bedre og øke det kirurgiske tilbud. Robotkirurgi er i dag vanlig på mange sykehus og er viktig for videre utvikling innen kirurgi samt rekruttering av kirurger.

Det er bra at det er vedtatt et vedlikeholdsprogram for sykehusene Bærum, Ringerike og Kongsberg slik at disse kan utnyttes fullt ut i fremtiden.

Prosjektet går over flere år og har en kostnadsramme på 1,6 milliarder kroner med 669 millioner til Bærum.

Som for nytt sykehus er også dette prosjektet preget av stor risiko. Allerede i 2017 ble det påpekt at samlokalisering av barne- og ungdomspsykiatri på Bærum sykehus vil føre til at overskridelse av rammen. Videre er prosjektet er i sin helhet forutsatt finansiert ved effektivisering av driften.

Nytt sykehus går i styringslinjen til Helse Sør-Øst regionale helseforetak, mens investeringsprogrammet går til Vestre Viken helseforetak.

Planforutsetninger i sykehusprosjektet henger sammen med bygningsmessige endringer, oppgraderinger og vedlikehold i de andre sykehusene. To styringslinjer øker risikoen for pasienttilbudet.

Spørsmålet er hvor langt effektiviseringen kan gå før det får negative konsekvenser for pasienttilbudet.

Kostnadene for nytt sykehus i Drammen er anslått til 10,5 milliarder kroner. Egenkapitalkravet (salg av eiendom og effektivisering) er anslått til 1,5 milliard. Effektiviseringsgevinsten er beregnet til mellom 90 og 150 millioner.

Det legges til grunn en reduksjon på 178 årsverk. Videre kommer avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen fra regjeringen som i år er satt til 0,5 prosent og til slutt effektiviseringen i investeringsprogrammet på 1,6 milliard.

Alle disse effektiviseringskravene berører Bærum sykehus og kommer til uttrykk i budsjettet.

Spesialisthelsetjenesten har etter helsereformen vært gjennom et betydelig omstillings- og effektiviseringsarbeid. Dette har vært både nyttig og nødvendig. Spørsmålet er hvor langt effektiviseringen kan gå før det får negative konsekvenser for pasienttilbudet.

Vi tror ikke det lar seg gjøre å gjennomføre en så omfattende effektivisering uten at det går ut over pasienttilbudet på Bærum sykehus. Vestre Viken helseforetak må tilføres friske midler.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.