Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Nytenkning rundt idrettsanlegg

DRENGSRUD: En mulighetsstudie, med Borgenveien i forgrunnen. – Jeg registrerer at argumentasjonen om at idrettsparken blir for trang og smal ikke har endret seg, skriver innsenderen.

Unn Orstein har et interessant innlegg om Føyka og Drengsrud i Budstikka 12. april, etter at Asker Skiklubb og kommunen besluttet å starte forhandlinger.

Jeg føler behov for å gjøre noen refleksjoner i så måte.

Les også: Føyka og Drengsrud

Samtalene har startet, men få tør å spå utfallet. Utfordringene knyttet til idrettsparken på Drengsrud er der fremdeles.

Det er lett å si seg enig i at planprosesser og vedtak for Drengsrud og Føyka i større grad burde ha vært samordnet.

Asymmetrien i saksbehandlingen og den politiske prosessen har ikke vært heldig, og ønsket om en fysisk 3D-modell for Drengsrud for å synliggjøre terrengmessige og arealmessige utfordringer ved innplassering av idrettsanleggene, ble ikke imøtekommet.

Jeg skal ikke her gå inn i en diskusjon rundt selve innholdet i Drengsrud-planen, men registrerer at argumentasjonen om at idrettsparken blir for trang og smal ikke har endret seg.

Jeg håper derfor at partene har kommet inn i et positivt forhandlingsspor der kommunen viser større forståelse for skiklubbens ønsker om justeringer.

Klubbens ønske om eksklusiv tilgang til erstatningsarealer andre steder ble effektivt skutt ned av Asker idrettsråd.

Det kan tenkes at Orstein har rett – at det er på tide å tenke litt nytt og fordomsfritt rundt Føyka-Drengsrud.

Det er å håpe at det ikke har gått prestisje i saken.

Uansett ønsker kommunen at idrettsparkene skal være åpne for alle, med mange andre aktiviteter enn organisert idrett.

Diskusjonen om eie/leie/støtte bør fortsette, mener Orstein. Det er jeg enig i!

Har frivilligheten det bra, så har kommunen det bra. Vi bør derfor være villige til å tenke nytt.

Derfor lanserer Frp i Asker konseptet «folkehelseparker», som kan ivareta både den organiserte idretten og andre aktiviteter innenfor en enkel modell som etter vår mening er bedre enn «eie/leie-modellen».

Idrett og aktivitet er folkehelse i praksis. Det handler om å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge, og om å legge til rette for et godt og aktivt liv i Asker.

I «Kommunedelplan for folkehelse 2015-2026» heter det at folkehelsearbeidet i kommunen bør ha fokus på å tilrettelegge for flere egenorganiserte aktiviteter med hovedformål lek og samvær.

For å få til dette kan det legges til rette for at idrettsanleggene også kan benyttes til uformell idrettsaktivitet og lek i egen regi.

Der er vi heldig stilt i Asker, med flere store idrettsanlegg med omkringliggende områder.

En avtale mellom lag og kommune bør være enkel, oversiktlig og forutsigbar, og ikke utløse behov for mer byråkrati eller juridisk spisskompetanse.

Klubbenes forhold til kommunen bør være basert på stor grad av frihet, slik at man slipper å forholde seg til for mange detaljerte føringer, krav, forventninger og styringsiver.

En folkehelsepark kan inneholde fotballbaner, friidrettsbaner, tennisanlegg, lysløyper, turløyper, hinderløyper, «tufteparker», sandvolleyballbaner, rulleskiløyper mm., som gjøres tilgjengelig for allmennheten, men med fortrinn for idretten som naturlig hører til på anleggene.

Modellen vil gi minimalt behov for administrasjon fra Asker kommune og klubbene.

Slik kan idretten spille en viktig rolle i folkehelsearbeidet samtidig som lagenes og foreningenes egne behov blir ivaretatt.

Støtte til folkehelseparkene gis ut fra areal der likt innhold (arealets formål) gir lik støtte.

Asker kommune kan, basert på disse prinsippene, forhandle frem en rammeavtale med Asker idrettsråd/idretten, som viser nøkkeltall/priser for alle aktivitetene i folkehelseparkene.

Det kan så inngås avtaler med de enkelte idrettslagene som ivaretar folkehelseparkene mot at det årlig utbetales en rund sum som støtte. Anleggene blir fritt tilgjengelig for alle, med fortrinn for idretten, uten å komme i strid med EØS-regelverket.

Dette er en enkel modell som er fullt mulig å gjennomføre.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Frp håper på støtte når vi tar opp saken i form av en interpellasjon til kommunestyret nå i mai.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.