Dette er Budstikkas lederartikkel onsdag 9. desember 2015.

Ett er uansett sikkert. Behovet for asylmottak vil være høyt i tiden fremover.

Den store styrkeprøven er allikevel hvordan vi klarer å integrere dem som får oppholdstillatelse inn i samfunnet vårt på en best mulig måte.

For Asker og Bærum, som for kommuner landet over, er det derfor to utfordringer som opptar politikerne.

En er å skape forståelse for at vi må være en del av UDIs nettverk med mottak. Den andre er å sikre boforhold for dem som blir, slik at integrasjonsprosessen forløper mest mulig smertefritt. Ingen av delene er enkelt.

Vil du diskutere Budstikkas leder? Send leserinnlegg her!

Asylmottaket på Dikemark har vært rammet av brann. Den er fortsatt uoppklart. Mange frykter at den er påsatt.

Det er derfor forståelig, men ikke ønskelig, at bygg forvandles til asylmottak uten politisk behandling.

LES OGSÅ:

Det må fremover være slik at næringseiendommer som skal huse asylsøkere, må få en bruksendring basert på politiske drøftelser og vedtak.

Vi forstår planutvalgets leder når han sier til Budstikka at «i senere saker hvor det blir aktuelt med bruksendring bør vi få gjort en skikkelig vurdering.»

Politiet blir satt på en ekstra prøve også i Asker og Bærum. Mange asylsøkere samlet i få bygninger gir selvsagt utfordringer. Både asylsøkere og nabolag skal føle seg trygge. Og det er en politioppgave å sikre.

Den store utfordringen kommer allikevel når vi skal ta imot mennesker som har fått oppholdstillatelse i landet. Da har ikke kommunene noe statlig organ å lene seg til.

Det er kommunene som har i oppgave å finne husly for alle som skal bosettes. For Asker og Bærums del skal det skje innenfor rammen av et krevende boligmarked med få rimelige tilbud.

Asker og Bærum har klart å integrere frem til i dag. Uten merkbar sosial uro. Men nå starter styrkeprøven.

Ønsker vi å oppnå at nye nordmenn finner seg til rette så raskt som mulig, er integrasjon det viktige stikkordet. Vi må ikke få bogettoer, men spre dem som får oppholdstillatelse inn i sterke, velfungerende nærmiljøer.

Kommer de til etablerte miljøer, og lærer de raskt norsk, elimineres mange av mulighetene for uro og mistilpasning.

Les flere ledere og meninger på budstikka.no/debatt

Både Asker og Bærum har mange slike miljøer, Vi er sikker på at begge kommuner finner frem til egnede boliger og byggeklare tomter som gjør at nye og eksisterende beboere finner ut av det med hverandre.

Det er ikke lenge siden vi gikk i tog for den store dugnaden. Nå er den her. Nå må vi vise at det bak ordene ligger et ekte engasjement og rom for å ta imot dem som har søkt nødhavn i Norge.

Dette er Budstikkas lederartikkel onsdag 9. desember 2015.