Dette er Budstikkas lederartikkel tirsdag 8. desember 2015.

Veiene dit er mange og vanskelige. Asker sitter på en rekke boligtomter som kommunen mener kan være nøkkelen. Det er mulig, men ikke sikkert.

Boligprisene i Asker og Bærum er slik at mange unge må forlate kommunene for å etablere seg, for så å oppleve at veien hjem er lang og vanskelig.

For mange også uoppnåelig. Dette har vært en problemstilling i flere generasjoner.

Selvsagt er det ønskelig at unge voksne slår rot i egen kommune. Røtter skaper forankring, nærhet og engasjement.

Les også: Asker kommune har tomter til 3.000 boliger

Asker kommune eier 15 tomter der det er antatt at det er plass til 3.000 boliger. Nå vil kommunen benytte egne boligtomter til å gi flere ungdommer et botilbud. Den vil gjøre det ved å få kontroll over størrelse, kvalitet og pris.

Av de større områdene som peker seg ut for innslag av rimelige boliger, er Åmotåsen nær Heggedal og Føyka ved Asker sentrum.

Kommunens trylleoppskrift ved større feltutbygginger er 20 prosent småleiligheter mellom 30 og 50 kvadratmeter, og minst 20 prosent større leiligheter på over 80 kvadratmeter.

Med denne strukturen blir det variert tilflytting og man unngår gettolignende områder. I «ungdomspakken» ligger det også at de kommunale eiendommene skal utbygges av kommersielle aktører, men at kravene vil ligge på boligsammensetning og prising. 40 prosent av boligene skal ligge minst 10 prosent under markedspris i samme område.

Tanken er både besnærende og velmenende, men neppe like lett å gjennomføre uten at kommunen driver vesentlig forskjellsbehandling av sin egen ungdom.

Selvsagt er det mulig å selge subsidierte boliger. Ofte til stor glede for førstegangskjøperen. For det er han eller hun som høyst sannsynlig stikker av med gevinsten når leiligheten etter en tid skal ut i det åpne markedet.

Men det kan ikke være en kommunal oppgave å gi enkelte unge en lotterigevinst?

Hvis leilighetene derimot vil forbli prisregulerte, kan det bety at eierne aldri kommer seg over i et uregulert boligmarked. Spranget blir for stort.

At Asker tenker alternativt er både ønskelig og viktig. Vi tror likevel det blir vanskelig å finne politiske knep som letter på priser og tilgjengelighet, uten det ene: Å klargjøre så mange tomter at en større boligbygging kommer i gang.

Det er først når det er en balanse i boligmarkedet vi kan forvente at prispresset avtar og valgmulighetene blir flere.

Les flere meninger og debattinnlegg her

At kommunen må ha særlige tiltak for enkeltgrupper, og som i fremtiden også vil bestå av de mange flyktningene som nå kommer til landet, forstår derimot alle.

Dette er Budstikkas lederartikkel tirsdag 8. desember 2015.