De siste tre årene har klubbscenen Musikkflekken i Sandvika opplevd et eventyrlig løft.

Ikke-kommersielle tiltak som inkluderende profil mot unge og mennesker med spesielle behov samt mangfold og bredde i programmet har vært hjørnesteinene i suksessen.

Ved nyttår blir scenen helprivat, etter et treårig offentlig-privat samarbeid.

Les også: Flekken fikk nei til millionstøtte

Dessverre vedtok lokalpolitikerne i forrige uke at Musikkflekken ikke blir tildelt eller får tilgang på en eneste kommunal støttekrone fra nyttår – i sterk kontrast til hva statens og mange andre kommuners støtteordninger legger til rette for, og hva støtteerklæringer fra en samlet norsk musikkbransje, lokalt næringsliv og et stjernelag artister anbefaler.

Musikkflekken har siden oppstarten i 1986 vært kjent som en av Norges beste konsertscener, men opplevde på 2000-tallet nedgang som følge av kommunale budsjettprioriteringer

I 2013 ønsket Bærum kommune å se i nye retninger for å reaktualisere scenen mot et yngre publikum, og vedtok politisk et prøveprosjekt med en privat driver.

Siden vår merkevare Toothfairy tok over i september 2013, har vi økt med over 100 aktiviteter årlig, billettsalget har økt med cirka 10.000, og besøkstallet har steget fra cirka 8.000 til 23.000 årlig.

Sentralt i prosjektet har vært satsing mot unge og unge voksne, og det har generert bemerkelsesverdige resultater:

Over 70 prosent av arrangementene har gitt adgang for publikum under 18 år – helt unikt i Konsert-Norge.

Lokale talenter har fått vise seg frem som oppvarmingsartister på så godt som alle konsertene.

Sentralt i arrangementene, årlig rundt 1,5 årsverk, har stått frivillige bidragsytere i alderen 15–25 år bak og rundt scenen.

I lys av den siste tids bekymring rundt unges fest- og russe-kultur er et relevant og trygt kulturtilbud mot denne målgruppen kanskje viktigere enn noensinne.

I tillegg har vi lyktes i å få unge arbeidsledige tilbake i jobb i samarbeid med Nav Bærum.

Det siste året har vi også blitt plukket ut som pilotscene i det nasjonale prosjektet «Tilgjengelighet Kultur-Norge». Her har vi blitt utfordret i hvordan vi kan gjøre scenen mer tilgjengelig for mennesker med spesielle behov.

Våre erfaringer ble i november delt foran stortingspolitikere, nasjonale interesseorganisasjoner og nasjonal presse.

I mars 2014 ble Musikkflekken kåret til «Årets Helårsarrangør 2014» av Norske Konsertarrangører. Dette var første gang en aktør fra Asker og Bærum hentet denne svært høythengende prisen hjem.

Budstikka utropte Musikkflekken som «Bærumsordet» i 2014 – første gang en konkret merkevare har vunnet den gjeve prisen.

Delta i debatten om Musikkflekken. Send inn leserbrev.

Scenen har hatt gjennomsnittlig ukentlig mediedekning to-tre ganger i lokal, regional og nasjonal presse så vel som nisje- og fagmedia. «Sandvikabølgen» har blitt et stadig mer benyttet begrep i Akersgata for å beskrive den unike utviklingen som skjer rundt Musikkflekken, Tanken Aktivitetshus og Toothfairy Label og Management.

Vi har tatt store investeringer. Dette inkluderer blant annet cirka 800.000 kroner på teknisk utstyr og utbedringer av et slitent lokale, og vi har betalt i overkant av 700.000 kroner i avgifter til Bærum Kulturhus for administrering og markedsføring av billettsalg.

Videre har vi rabattert billettpriser til ungdom/unge (elever og studenter) til en verdi av cirka 1 million kroner i året.

Vi appellerer nå til DEG som har et bankende hjerte for Musikkflekken, som brenner for lokal kultur og talentutvikling, og som er stolt av Sandvika, om å hjelpe.

Les flere meninger og debattinnlegg her