I tillegg er Norge selv midt oppe i en utfordrende situasjon med fallende oljepriser og økende arbeidsløshet. Dette berører ikke bare Finnmark eller Vestlandet, men også vårt eget fylke.

For oss i Akershus KrF har det vært viktig å sende signaler både om at vi bør få et godt budsjett i havn og at vi tar ansvar i flyktningsituasjonen.

Les også: IMDI ber Asker og Bærum ta imot flere flyktninger

Les også: Krever sikkerhetstiltak rundt asylmottak på Lysaker

Det har vært krevende forhandlinger for alle parter, men både et asylforlik og et budsjett er nå på plass. KrF har fått viktige budsjettseire på blant annet bistand, distriktstiltak, tidlig innsats i skolen, skolehelsetjenesten og minstepensjonister.

Tiltak for integrering og å bedre kommunenes situasjon er nødvendige for å håndtere flyktningsituasjonen. Omkring 75 prosent av dem som nå søker asyl får opphold, og da er det beste for samfunnet og for enkeltmennesker at vi raskt kommer i gang med integrering.

Avtalen vi er med på sikrer at avtalepartiene i neste runde skal sikre kommunenes stilling i denne situasjonen. Vi forventer at alle partiene som har signert denne avtalen, viser tilsvarende vilje til å samles om et krafttak for integrering og å sette kommunene i stand til å ta imot flyktningene på en verdig måte.

Vi er i en ekstraordinær situasjon, og derfor trengs ekstra ordinære tiltak. Noen av punktene i forliket og budsjettet er ikke KrFs primærstandpunkt. Vi har likevel valg å ta ansvar sammen med et flertall på Stortinget for å sikre kontroll over situasjonen, gjennom blant annet tiltak for raskere returer og bedre kontroll på grensen på Storskog.

Les flere meninger og debattinnlegg her

Dagens situasjon setter Norge på prøve, men det er en prøve vi skal bestå.

Vi håper alle kommunene i Akershus vil være med på denne dugnaden.