Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Nye tiltak for å nå klimamål

Den nye handlingsplanen for sykkel vil bidra til at Bærum når sine klimamål, skriver Haakon Christopher Sandven. Bildet er tatt under snøværet sist fredag.

Foto: Karl Braanaas

Bærum Høyre vil gjøre det enklere å velge sykkel og kollektiv. Ny handlingsplan for sykkel og ny parkeringsstrategi kommer med gode, konkrete tiltak som vil bidra til dette. Dette vil være verdifulle bidrag på veien mot våre ambisiøse klimamål.

Over 80 prosent av klimagassutslippene i Bærum kommer fra veitrafikk. Målsetningen er at klimagassutslippene skal reduseres med 40 prosent innen 2030. To konkrete målsetninger på veien hit er å øke andelen personreiser som gjøres med kollektiv, sykkel og gange til 60 prosent og sykkelandelen til 7 prosent innen 2025. Dette er krevende mål som forutsetter effektive tiltak. Det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at det blir enklere å velge sykkel og kollektivtransport.

I hovedutvalgsmøtet for miljø, idrett og kultur (MIK) 6. februar hadde vi ikke mindre enn to saker til behandling som vil bidra til å gjøre det enklere for folk å velge miljøvennlig transport: Handlingsplan for sykkel og ny parkeringsstrategi. Begge disse sakene kommer med konkrete tiltak som vi vil gi effekter allerede i år.

I 2020 er det satt av rekordhøye 41,5 millioner kroner for sykkeltiltak. Det vil bli gjennomført både større og mindre prosjekter. Målsetningen er at alle typer syklister skal få glede av disse, og at tiltakene gjør det enklere å velge sykkelen. Mindre tiltak inkluderer for eksempel bedre sykkelparkering - spesielt i forbindelse med kollektivknutepunkter, skoler og i sentrumsområder. 

Det skal også jobbes med å øke tryggheten på spesielt utsatte sykkelruter ved for eksempel belysning og oppmerking. Av større tiltak jobbes det blant annet med sykkelhotell, i første omgang på Østerås og Kolsås. På flere sykkelruter ser man på separate felt for gående og syklister for å gi bedre fremkommelighet og økt sikkerhet. 

I tillegg skal det i 2020 rulles ut «mikromobilitet». Eksempler på tilbud innen mikromobilitet er elsparkesykler eller elsykler. Dette skal gjøres i samarbeid med Ruter, noe som sikrer gode løsninger i sammenheng med kollektivtransport. Bærum Høyre har i tillegg bedt om at det organiseres workshops sammen med syklistene for å kartlegge utfordringer knyttet til fremkommelighet og se på mulige løsninger. Vi har også bedt om status og planer for utbedringer for syklister i Vollsveien.

I tillegg til en ambisiøs satsing innen sykkel startes nå arbeidet med en ny parkeringsstrategi for Bærum. En viktig målsetning med denne strategien er at den skal bidra til å øke andelen som reiser med kollektiv. I første omgang skal det gjennomføres en analysefase der man identifiserer utfordringer og muligheter før mål og strategi utarbeides. Målsetningen er en politisk sluttbehandling høsten 2021.

Bærum Høyre håper og tror at dette er tiltak som vil bidra til at flere velger sykkel eller kollektivtrafikk fremfor bilen. Vi fortsetter i tillegg å jobbe med tiltak som èn takstsone i hele Bærum og hyppigere avganger på både buss og bane.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.