Dette skal inntreffe 1. januar 2020.

Les også: Bærum vil ikke ta regningen

Les også: Det nye Asker

Det pågår allerede arbeid med praktisk tilrettelegging. Alt fra datasystemer til ny organisering av skoler og hjemmehjelptjenester.

Men veldig lite av dette vil være synlig for innbyggerne i de tre kommunene. Den nye kommunen vil heller ikke være ferdig bygget den dagen vi slår oss sammen.

Når det skal bygges en ny kommune er det viktig med noen fysiske og synlige tiltak som binder oss sammen. 

Disse tre kommunene har mange felles trekk, og noe av det mest attraktive er nok den lange kystlinjen og flotte marka vi har for tur og rekreasjon.

Solli er ett av de mest attraktive utfartssteder i Asker til Vestmarka, men det har vært mindre satsing på utfart sørover. Skjæra er en av Hurums flotteste badestrender, og midt imellom ligger Kjekstadmarka og Villingstad-åsen.

Den dagen den nyvalgte ordføreren skal klippe snora for den nye kommunen, kan det også åpnes en turløype gjennom hele Nye Asker kommune med et startskudd for en fin sykkeltur.

Hele traseen vil være på cirka 45 km. Med start på 386 moh. ved Solli og avslutning på Skjæra med 0 moh. Dette tiltaket vil være ett av de første synlige og fysiske bevis på at vi alle tre er knyttet sammen til én ny kommune.

Det finnes mange skogsveier og stier gjennom dette området, men det mangler noen mindre områder for å knytte det hele sammen.

Andre områder trenger noe tilrettelegging, og hele traseen bør skiltes og merkes. Dette kan gjøres med enkle grep til å begynne med, og trenger ikke koste mye penger. Så kan en videreutvikle traseen over tid, med større innhold.

Om vinteren vil dette kunne bli en flott skitrasé. Slik klimaet endrer seg og teknologien utvikler seg, kan det over tid sees på varmevekslerløsninger som gjør at en kan kjøle ned hele eller deler av traseen slik at en får en lang og forutsigbar skisesong.

Alle tre kommunene har i dag sine kommuneplaner med intensjon om fysisk aktivitet og nærhet til turveier og marka. En slik turtrasé vil kunne være en rute for familieutflukt med sykkel, for så å avslutte med et bad på Skjæra og sykkelbuss hjem.

Det vil være mange flotte steder en vil passere på en slik tur. Utgangspunkt Solli, så ned gjennom Høgås, under E18 ved Svartputt på eksisterende undergang, videre til Oppsjø og over Dikemark. Så gjennom Kjekstadmarka med flere løsninger og ned til golfbanen på Spikkestad hvor riksvei 23 krysses på broen ved Auvi, og inn i Røykenmarka over Villingstadåsen og Herstadheia med sine flotte utsiktspunkter.

Videre gjennom marka med flere fine vann langs løypa før en tar seg opp til Stikkvannshytta, med en kaffe og vaffel før en triller ned til Skjæra ved Tofte til et velfortjent bad med utsikt til Færder.

Mange av stedene har en egen historie å fortelle, og det kan arbeides med å sette opp informasjonsskilt langs ruta.

De fleste er nok enige i at vi må ta vare på marka for den verdien den har. Den beste måten å ta vare på og verne, er å tilrettelegge og bruke. Da vil stadig flere se verdien.

Vi bør etablere en slik sammenhengende trasé fordi dette vil bidra til økt tilgjengelighet og økt fysisk aktivitet. Fordi dette vil fremme ett av våre fremste aktiva i kommunen, den flotte marka. Fordi det vil være starten på det som vi skal bygge og binde sammen.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Målet bør derfor være å etablere og gjennomføre et sykkel-løp fra Solli til Skjæra våren 2020.