Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Ny planpolitikk i Bærum?

– Det er ingen ny planpolitikk, skriver Ole Johan Aulie i Skui krets av Bærum Høyre.

– Det er ingen ny planpolitikk, skriver Ole Johan Aulie i Skui krets av Bærum Høyre.

FOTO: PRIVAT

Eirik Bøe fra Venstre, som er planutvalgsleder i Bærum, har et innlegg i Budstikka 15. april under overskriften «Ny planpolitikk i Bærum».

Bøe hevder at planarbeidet på Bekkestua er resultat av en ny planpolitikk for Bærum, og bruker Bekkestua sør og Kleivveien sør som eksempler på dette. 

Dette er feil. Det var det forrige planutvalget under ledelse av Høyres Ole Kristian Udnes som fastslo at Bekkestua sør skulle få lavere høyder samt småhusbebyggelse. Også det forrige planutvalget sendte planforslaget for Kleivveien sør (Gamle Ringeriksvei 30) tilbake til utbygger, ikke bare én, men to ganger.

Det nåværende planutvalget under ledelse av Bøe viderefører derfor bare det forrige utvalgets politikk i disse sakene. Det er ingen ny planpolitikk, slik Bøe hevder.

Bøe hevder videre: «Tiden for nybygging av småhus som i eneboliger og rekkehus er i all hovedsak over i Bærum.»

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, grunnlaget for samarbeidet mellom staten, Oslo kommune, Akershus fylkeskommune (nå en del av Viken) og Bærum kommune er inngått på bakgrunn av kravene i plan- og bygningslovens paragraf 8–1 om å utarbeide regionale planer og er således en av grunnpilarene i planpolitikken i Bærum.

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus har som mål at Osloregionen skal utvikles med et arealeffektivt utbyggingsmønster og et effektivt og miljøvennlig transportsystem. Samferdselsmyndighet vil ligge hos staten og fylkeskommunen, mens Bærum kommune har arealmyndighet. 

Planen slår fast at 80–90 prosent av veksten i boliger og arbeidsplasser skal lokaliseres til prioriterte vekstområder i bybåndet, det vil si langs jernbanen med prioritert vekstområde ved Lysaker/Fornebu og tettere byutvikling rundt Stabekk og Høvik og med Sandvika som regional by. 

T-banestasjonene langs Kolsåsbanen og Røabanen og høyfrekvente busstraseer vil også være deler av bybåndet.

10–20 prosent av fremtidig vekst kan følgelig skje ved spredt utbygging utenfor bybåndet.

Denne regionale planen er lagt til grunn for utarbeidelse av gjeldende kommuneplan, vedtatt i april 2018. Det ble her anslått at 5 prosent av fremtidig vekst vil skje ved utbygging utenfor de prioriterte vekstområdene. 

Arbeidet med neste rullering av kommuneplanen, som også skal baseres på regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, pågår. Inntil denne er vedtatt, skal gjeldende kommuneplan legges til grunn for behandling av reguleringsforslag.

Vekst innenfor bybåndet vil ha høy arealutnyttelse. Veksten utenfor bybåndet vil imidlertid kunne ha lavere arealutnyttelse og bestå av småhusbebyggelse.

Det er følgelig feil, som Bøe hevder, at tiden for nybygging av småhus i all hovedsak er over i Bærum.

Det bør tilføyes at Venstre ikke alene bestemmer planpolitikken i Bærum. Det er forventet en befolkningsøkning i Bærum i årene fremover og Høyre har som målsetting å bygge boliger som skal dekke behovene, også for nye innbyggere. 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus vil bli fulgt slik at prioriterte områder innenfor bybåndet utvikles med en høy arealutnyttelse, mens den mer beskjedne veksten utenfor skjer med spredt utbygging, det vil si småhusbebyggelse.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.