Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Ny kommuneplan for Billingstad

Rundt 100 fremmøtte lyttet til Lene Conradi (H) og Tor Arne Midtbø i gymsalen på Billingstad skole nylig. – Øvre Billingstad har historisk vært preget av småhusbebyggelse og uten næringsvirksomhet med nærhet til friluftsområder. Den senere tids utvikling innebærer en (snik)blokkifisering som vi tror det store flertall av innbyggere på Øvre Billingstad motsetter seg, skriver innsenderne.

Rundt 100 fremmøtte lyttet til Lene Conradi (H) og Tor Arne Midtbø i gymsalen på Billingstad skole nylig. – Øvre Billingstad har historisk vært preget av småhusbebyggelse og uten næringsvirksomhet med nærhet til friluftsområder. Den senere tids utvikling innebærer en (snik)blokkifisering som vi tror det store flertall av innbyggere på Øvre Billingstad motsetter seg, skriver innsenderne.

Foto: Truls Fenre

Vi ønsker å komme med noen bemerkninger til foreslått kommuneplan for Billingstad. Denne ble presentert i Billingstad vels årsmøte onsdag 20. april med ordfører Lene Conradi og plansjef Tor Arne Midtbø til stede.

I forslaget identifiseres Billingstad som «nærsenter» og prioritert vekstområde innenfor en radius på en kilometer fra togstasjonen. 

Et «nærsenter» skal gi beboerne kort avstand til servicetilbud og leiligheter for seniorene. Identifiseringen av et «nærsenter» på Billingstad er for oss oppsiktsvekkende og uforståelig.

Billingstads beboere har så vidt vi vet aldri blitt spurt om de ønsker seg noe «nærsenter»!? Vi har allerede Billingstadsletta med alle dets butikker i umiddelbar nærhet, i tillegg til noen av landets største kjøpesentre i Sandvika, Slependen og på Holmen. 

Å likestille behovet for et «nærsenter» her med andre tettsteder i Asker blir feil. En ting er å lage et «nærsenter» i Spikkestad, Slemmestad og Røyken hvor det faktisk kan være et behov, noe annet er å snikinnføre det hvor beboerne faktisk ikke trenger det. 

Her på Billingstad har også kommunen forsynt oss med 1.400 nye, mindre boenheter de siste fire år, det er mer enn nok!

Planen tar ikke hensyn til konsekvensene av de siste års nye kommune-/reguleringsplaner. Billingstad har hatt en økning på 40 prosent i antall boenheter de siste fire år. Det er mye bilkø, og området rundt stasjonen og skolen er belastet i rushtiden. 

Kommunen kategoriserer Billingstad som et trafikknutepunkt. Dette er ikke til å forstå, da det ikke er noen kryssende buss-/togforbindelser. Utenom rushtiden er vår påstand at det meste av kommunikasjon er bilbasert. 

Det er i tillegg begrenset parkering ved stasjonen, og reisende togpassasjerer parkerer i småveiene rundt stasjonen, noe som ytterligere forverrer trafikksituasjonen.

– Midtbø nevnte at beboerne «kunne komme med innspill», men utviklingen til nå har vist at innspill er nytteløst mot kommunens fortettingsiver, skriver innsenderne. Her kommuneplansjef Tor Arne Midtbø under møtet med beboerne.

– Midtbø nevnte at beboerne «kunne komme med innspill», men utviklingen til nå har vist at innspill er nytteløst mot kommunens fortettingsiver, skriver innsenderne. Her kommuneplansjef Tor Arne Midtbø under møtet med beboerne.

Foto: Truls Fenre

Konsekvensen av at Billingstad klassifiseres som «nærsenter» og prioritert vekstområde, er at kommunen åpner for blokkifisering. Unntaket er «der strøket er homogent/ikke tåler det», klassifisert som «spesielle boligområder», ref. plansjef Tor Arne Midtbø. 

Dette er et grep som etter vårt syn kun har til formål å legge opp til en ukontrollert fortetting i de områder som ikke klassifiseres som «spesielt boligområde». 

Hvorvidt blokker/annen fortetting skal aksepteres i de generelle boligområdene avgjøres av kommunen. Midtbø nevnte at beboerne «kunne komme med innspill», men utviklingen til nå har vist at innspill er nytteløst mot kommunens fortettingsiver. 

At hele Øvre Billingstad er et «spesielt boligområde», er nettopp årsaken til at mange har valgt å bosette seg her.

Øvre Billingstad har historisk vært preget av småhusbebyggelse og uten næringsvirksomhet med nærhet til friluftsområder. Den senere tids utvikling innebærer en (snik)blokkifisering som vi tror det store flertall av innbyggere på Øvre Billingstad motsetter seg. 

Vi mener hele planen og kategoriseringen «nærsenter» må avvises og nåværende strøk beholdes.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.