Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Ny E18 og ring 4 rundt Oslo

Omtrent slik tenkes ring 4, over 30 km ny motorvei fra Slependen gjennom Bærum til Røa og deretter videre til Nydalen gjennom Grefsenåsen til Alnabru, ned til Manglerud og E6. 

TEGNING: MASKINENTREPRENØRENES FORBUND

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger har hele tiden stemt imot saken om ny E18 Lysaker-Ramstadsletta på bakgrunn av at bompenger brukes som delfinansiering, selv om vi ser positivt på at det bygges vei og vi erkjenner selvfølgelig at noe må gjøres med strekningen Lysaker-Ramstadsletta. 

Ett av de vesentlige poengene ved ny, oppgradert E18-trasé er at den tilgodeser avvikling av kollektivtilbudet langt bedre enn ved dagens løsning. 

I tillegg vil prosjektet gi en vesentlig miljøgevinst med reduksjon av svevestøv på opp mot 80 prosent og en vesentlig reduksjon av støy ved at mye av trafikken fra Ramstadsletta og inn til Lysaker også legges i tunnel. 

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger ser selvfølgelig positivt på dette. Men vi snakker altså om nærmere 20 milliarder kroner i utgangspunktet, en sum som kan/vil vokse ytterligere. 

Dette skal betales av skattepenger og bompenger som skal betales i en årrekke. Altså finansiert av deg og meg.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger vil senere komme tilbake til alternative former for finansiering av infrastruktur, dette for å synliggjøre at vi faktisk ikke trenger den sosiale skjevfordeling som bompenger er. 

Vi håper på et konstruktivt samarbeid med de øvrige partiene for å komme frem til den beste løsningen for østlandssamfunnet.

Imidlertid løses ikke Østlandets trafikale utfordringer med forventet fremtidig vekst i trafikken, av den grunn må vi jobbe frem andre og bedre løsninger enn slik saken ligger i dag. 

Ruter, som har betjent Oslo-området i 15 år, er selv skeptiske til om prosjektet vil få den nødvendige nytteverdi:

«Ruter er usikker på om planene for E18 som nå foreligger selv med justeringer det nå arbeides med, er de som dekker fremtidens behov for transport i Vestkorridoren.»

Dette skriver Ruter i et notat som ble lagt frem for Oslopakke 3-forhandlerne i mars. Notatet er underskrevet av adm.dir. Bernt Reitan Jenssen og plandirektør Snorre Lægran.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger mener at det må satses på en ring 4 rundt Oslo som et alternativ for å avlaste E18 fra Drammen til Oslo, dette vil bidra til å bedre miljøet ytterligere. 

Det forventes en trafikkøkning frem mot 2030 på 15 til 20 prosent fra dagens nivå. For å lette på dette presset mener altså Folkeaksjonen Nei til mer bompenger at en parallell satsing på en etablering av ring 4 rundt Oslo må igangsettes, tiden er inne for å bedre hele det østlandske trafikksystemet.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.