Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Ny E18 – en demokratisk krise?

Jan Sandal mener at i E18-saken gjør alle parter ting som ikke fremmer samarbeid.

FOTO: KARL BRAANAAS

Vi har i de siste ukene opplevd et demokratisk system på sitt beste i sin håndtering av koronapandemien. Det har vært tverrpolitisk samling om de viktige tiltakene, og de har blitt vedtatt i et imponerende tempo. Jeg har gledet seg stort over dette, ut fra mitt virke som byråkrat i 40 år og deretter som fylkespolitiker (Ap) i Akershus i 8 år, begge deler med en grunntanke om å tjene vårt demokrati.

Når jeg derimot snur meg rundt til lokale forhold, slår imot meg oppslag i Budstikka om hva som skjer med ny E18 i Bærum Øst. Ja, da blir denne godfølelsen borte. Her gjør alle parter ting som ikke fremmer samarbeid, men tvert imot gjør frontene stadig steilere.

Eksemplene er mange: Regjeringen ved Samferdselsdepartementet endret hva man regionalt hadde blitt enige om vedrørende kjørefelt. Oslo kommune prøver å ta omkamp på en måte som de selv aldri ville godtatt dersom f.eks. Bærum hadde gjort det samme om et prosjekt i Oslo. Viken gjør sitt ved å trekke den økonomiske garantien for prosjektet. Og nå aller sist bidrar samferdselsministeren med å varsle at staten kan komme til å trekke sin støtte til Fornebu-prosjektet dersom de ikke får sin vilje igjennom i E18- prosjektet.

Det som slår meg er at det mangler en forståelse for at denne delen av E18-prosjektet er kommet så langt at det skal veldig sterke grunner til å stoppe det nå. Slike grunnene har jeg for vanskelig å se. Prosjektet er et særdeles stort og komplisert prosjekt, men er svært grundig utredet og vært politisk behandlet over lang tid. Prosjektet vil åpenbart løse store problemer. Dette gjelder ikke bare for trafikkforholdene på E18 og da særlig for næringstransport, men også for hele areal- og transportstrukturen i Bærum Øst, for busstransporten og for en stadig mer omfattende sykkeltrafikk.

Oslo hevder at mer vei automatisk vil gi større trafikk. Men da tar en ikke inn over seg at en i fremover vil få bedre virkemidler for å regulere trafikkmengder, noe som vil få stor betydning i de største byområdene som Oslo. Den utredningen som ble lagt frem i fjor om teknologigrunnlaget for neste nasjonale transportplan, gir et mer nyansert syn på bilens rolle i et land som Norge. Argumentene for trafikkregulering i storbyene vil trolig mer dreie seg om kampen om knappe arealer og lokale miljøhensyn enn de globale klimaargumentene.

For meg er det et forhold i denne saken som må tillegges særlig stor vekt. Det er relativt begrensede statlige midler i E18-prosjektet. Det aller meste av finansieringen skal skje via brukerbetaling. Dette betyr at det faktisk er de som kjemper aller hardest for prosjektet, og samtidig er de største brukerne, som vil bli dem som betaler det meste av regningen. Dette gjelder både næringslivet og andre private grupperinger, i tillegg både Bærum og Asker kommune. Bærum kommune går så langt nå at de tilbyr seg å bli garantist for finansieringen istedenfor Viken.

Nå må alle parter besinne seg og finne sammen i konstruktivt samarbeid for å løse denne overmodne saken i Bærum Øst. Samtidig bør en i behandling av den videre utbygging av E18, samle seg om hva som en er enig om – og det er mye – og arbeide seg konstruktiv frem til gode kompromisser i de tilfeller hvor det har vært større uenighet.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.