Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Null innsikt om utsikt

Nedre Stabekk vel gir ikke opp kampen mot dette bygget, og kritiserer Budstikkas leder som mener det nå bør settes strek i saken.

Nedre Stabekk vel gir ikke opp kampen mot dette bygget, og kritiserer Budstikkas leder som mener det nå bør settes strek i saken.

Illustrasjon: VOICE

Er det rart man er skuffet over Budstikka?

På lederplass oppfordres folket på Stabekk til å gi opp kampen om utsikten mot fjorden. Mener redaktøren at vi skal godta juks?

Vellet har klaget på administrasjonens rammetillatelse for utvidelse av Gamle Drammensvei 48A - det bygget som står ribbet nedenfor Stabekk Kino, fordi denne tillatelsen bryter med kommunestyrets vedtak fra 2016.

Politikerne vedtok å bevare utsikten fra Stabekk sentrum mot Oslofjorden da bygget skulle videreutvikles.

Til tross for dette vedtaket, ga administrasjonen rammetillatelse til en utvidelse av bygget som går 4,5 meter rett inn i utsikten. Bare en smal stripe vil bli igjen av blånene når man går ned forbi kinoen.

Kommunestyret tillot at man gjorde om bygget - på betingelse av – at utsikten mot Oslofjorden forble uforandret.

At administrasjonen ga utbyggerne tillatelse til utvidelsen nøyaktig den dagen politikerne tok sommerferie, er typisk for Bærum. Men Vestre Stabekk Vel tar aldri ferie, vi klaget innenfor fristen.

På befaring etter sommerferien oppdaget planutvalget hva administrasjonen hadde gjort, og trakk resolutt tillatelsen tilbake. På neste møte ble politikerne likevel tvunget av administrasjonen til å la tillatelsen passere.

Men samtidig påla planutvalget administrasjonen å sende vellets klage til Fylkesmannen, med oppfordring om grundig behandling. Dette kan bare tolkes som en sterk mistillit til egen administrasjon.

At administrasjonen «glemte» å oversende vellets klage i tre måneder, er betegnende.

Etter ytterligere åtte måneder, sier Fylkesmannen: «Det er kommunens oppfatning at det er mulig å tilpasse bestemmelsen om bevaring av siktlinjen med de tillatte byggetegningene i rammetillatelsen. Fylkesmannen legger kommunens vurderinger til grunn og slutter oss til dette.»

Men dette er en fysisk umulighet. Man kan ikke både utvide Gamle Drammensvei 48 på denne måten og samtidig beholde siktlinjen. Da må man i så fall hyre Håkon Bleken til å male blånene på den delen av bygget som kommer i veien.

Fylkesmannens oppgave var å vurdere om administrasjonens tillatelse til sperring av utsikten er i tråd med kommunestyrets vedtak om å verne den. Svaret er ganske innlysende. Utsikten forsvinner.

Har Fylkesmannen overhodet sett tegningene? Besøkt Stabekk? Konkret visualisert konsekvensene av de nye volumene inn i landskapet? På side 5 i vedtaket står det plutselig: «Det er heller ikke beskrevet eksakt hvilken siktlinje det er tale om.»

Snakker om saksbehandling!

Selv Venstres sindige leder Lilloe-Olsen kaller denne prosessen en «ren svindel».

Likevel ber Budstikka oss om å tie.

Vi ser frem til den dagen Budstikka begynner med solid gravende journalistikk, og våger å undersøke hvorfor utbyggerne har så lett spill her i Bærum.

Da kan Gamle Drammensvei 48 på Stabekk være et godt sted å begynne.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.